تعلیم و تربیت؛

Change History

بیشتر بخوانید

لیسه عالی معرفت

به نام خداوند آگاهی، آزادی و برابری لیسه عالی معرفت در سال 1373خ تحت نام «مکتب ابتدائیه افشار» در راولپندی پاکستان آغاز به کار کرد و تا سال 1376خ تحت همین نام، به کار خود ادامه داد. نام این مکتب در سال 1376خ. به لیسه عالی معرفت تعویض شد و در سال 1377خ عضویت «کمیته‌ی تعلیم و تربیه برای افغان» مقیم اسلام آباد را کسب نمود.

بیشتر بخوانید

موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، در سال 1391 به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی، ثبت وزارت اقتصاد، وزارت مالیه و وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان است. قبل از این تاریخ، معرفت از سال 1385، تحت نام شورای اجتماعی سرپرستی لیسه‌ی عالی معرفت، به

بیشتر بخوانید

مکتب سواد حیاتی معرفت

سوادآموزی و بلند بردن سطح آگاهی افراد یک جامعه، بهترین راه به سوی مدنیت و پیشرفت شناخته شده است. یکی از عواملی که جامعه را به طور مستمر در حال تغییر وتوسعه قرار می‌دهد، گسترش آگاهی و سواد در جامعه است. افغانستان در طول تاریخ معاصر خود، در بخش آموزش و پرورش نگاه علمی و اصول‌مند نداشته است.

بیشتر بخوانید

تازه‌ها

در این‌جا می‌توانید تازه‌ترین روی‌دادهای معرفت را دنبال کنید


مقالات استادان

دست‌نوشته‌های استادان را در این‌جا بخوانید


دست‌نوشته‌های دانش‌آموزان

دست‌نوشته‌های دانش‌آموزان را در این‌جا بخوانید