گزارش جامع از نقد کتاب «تبار و زبان مردم هزاره»

گزارش جامع از نقد کتاب «تبار و زبان مردم هزاره»
زمان 1394/11/15
مکان لیسه عالی معرفت
برگزار کننده موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

آصف مهاجر نقد و ارزش‌یابی کتاب یکی از موضوعاتی است که در  جامعه‌ی علمی از اهمیت خاص برخوردار است. نقد کتاب، در ساده‌ترین صورت خود باعث رشد  جریان کتابت و پژوهش‌گری می‌شود. این مهم، جریان تفکر و پژوهشی‌گری را در مسیر مطمئن‌تر و با دقت‌علمی بیشتر تقویت می‌کند. موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت با درک […]

بیشتر بخوانید

مجتمع فرهنگی و مدنی عنقا؛ پرواز بسوی تغییر

مجتمع فرهنگی و مدنی عنقا؛ پرواز بسوی تغییر
زمان 1394/03/31
مکان کابل، افغانستان
برگزار کننده لیسه معرفت

توضیحات:

مجتمع فرهنگی ومدنی عنقا روز پنجشنبه ۳۱/۱۰/۱۳۹۴ در تالار کنفرانس موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت رسما اعلان موجودیت کرد. این انجمن توسط تعدادی از دانش‌آموزان لیسه عالی معرفت که شامل صنف‌های نهم، دهم ویازدهم می‌شود، راه‌اندازی شده‌است. این دانش‌آموزان می‌خواهند از طریق این مجتمع فرهنگی ومدنی عنقا در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، مبارزات مدنی-‌اجتماعی در رابطه […]

بیشتر بخوانید

مردشجاع برای زنان می‌ایستد!

مردشجاع برای زنان می‌ایستد!
زمان 1394/07/23
مکان کابل، افغانستان
برگزار کننده موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، به ادامه‌ی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی خود امرزو ۲۳/ ۷/ ۱۳۹۴خ از برنامه‌ی سازمان UN Women در کم‍پاین (he for she)استقبال کرد. این کمپاین که یک کمپاین جهانی است، در سال ۲۰۱۴ از طرف سازمان ملل به منظور حمایت از حقوق زنان راه اندازی شد. لیسه عالی معرفت با حمایت […]

بیشتر بخوانید

مهارت‌های علمی؛ آموزش‌های مسلکی

مهارت‌های علمی؛ آموزش‌های مسلکی
زمان 1394/10/12
مکان کابل، افغانستان
برگزار کننده موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

برنامه‌های تربیت معلم لیسه معرفت آغازشد به ادامه‌ی برنامه‌های زمستان سال گذشته، ارتقای ظرفیت علمی و مهارت تدریس آموزگاران لیسه معرفت در زمستان سال جاری نیز ادامه پیدا کرد. محمدرضا میرزایی مدیر شورای علمی لیسه معرفت، با ارزیابی دقیق و اصول‌مند از بخش‌های مختلف لیسه معرفت، برنامه‌ی تربیت معلم را به ادامه‌ی برنامه‌های زمستان سال […]

بیشتر بخوانید