رحمت الله

رحمت‌الله

رحمت‌الله فرزند عبدالحمید، دانش‌آموز صنف دهم دال لیسه‌ی عالی معرفت، موفق شده است در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی سال ۱۳۹۶، نمره‌ صددرصد کامل را به‌دست بیاورد.

نرگس

نرگس

نرگس فرزند محمدکبیر، دانش‌آموز صنف دوازدهم ب لیسه‌ی عالی معرفت، موفق شده است در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی سال ۱۳۹۶، نمره‌ی صددرصد کامل را به‌دست بیاورد.

حیات الله

حیات‌الله

حیات‌الله فرزند محمدالله، دانش‌آموز صنف یازدهم ب لیسه‌ی عالی معرفت، موفق شده‌است، در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی سال ۱۳۹۶، صددرصد نمره‌ی کامل را به‌دست بیاورد.

اقبال

محمداقبال

محمداقبال فرزند میرزاحسین، دانش‌آموز صنف یازدهم ب لیسه‌ی عالی معرفت، موفق شده‌است در امتحان چهار و نیم‌ماهه‌ی سال ۱۳۹۶ نمره‌ی صددرصد کامل را به‌دست بیاورد.

IMG_4147

الطاف

الطاف فرزند غلام‌یحیا، دانش‌آموز صنف یازدهم ج، با اخذ ۱۰۰ درصد نمره‌ی کامل در امتحان چهارنیم‌ماهه‌ی ۱۳۹۶ در جمله‌ی دانش‌آموزان برتر لیسه‌ی عالی معرفت قرار گرفت.

ناجیه حسنی نهم ب

ناجیه

فرزند عبدالرحمان، نهم ب، دانش آموز نمونه‌ی پایه‌ی نهم دختران با درصدی نمرات (%۹۸٫)، در امتحان نیمه دوم سال ۱۳۹۴ خ