نگاهی به برنامه‌ی مسابقه معلم برتر جهان؛

نگاهی به برنامه‌ی مسابقه معلم برتر جهان؛

گفتگوی اختصاصی با عزیز رویش یکی از ده معلم برتر جهان آیینه‌ معرفت: آقای رویش، از اینکه در گفتگو با مجله‌ی آیینه معرفت حضور یافتید، سپاسگزاریم. شما یکی از افرادی بودید که بااشتراک در برنامهی مسابقه معلم برتر جهان، سرانجام به عنوان یکی از ده معلم برتر جهان معرفی شدید. ممکن است در مورد این […]

بیشتر بخوانید