31959743_928208527353142_4764129380018421760_n


۲۰ ثور

۱۳۹۷

خودآگاهی


نوشته شده توسط: شیر حسین مرادی، یازدهم پسران

برداشتِ فرنگی از خودآگاهی «فهمِ خویشتنِ سیال» است. در این برداشت غربی‌ها خصوصا هیگل می‌گوید: تمامیِ موجودات و اشیا ترکیبی از «هستی» و «نیستی» می‌باشند، که همین ترکیب اتحادی باعث «شدن» می‌گردد و به‌نحوی «صیرورت» را بر جهان مادی حاکم می‌نماید. در این میان انسان وسیله‌ی «خودآگاهی» می‌تواند، شدن و صیرورت را در منِ خود، […]

بیشتر بخوانید

IMG_4819


۲۰ ثور

۱۳۹۷

مادرم؛ فرشته‌ی رویاهایم


نوشته شده توسط: اناهیتا ماندگار

سلام به تو ای فرشته‌ی رویاهای من مادر یعنی عشق، عشق یعنی محبت، محبت یعنی زندگی، زندگی یعنی نفس های تو. با هر واژه‌ای که بخواهم تعریفت کنم، باز هم کم است. هیچ چیزی مادر شده نمی‌تواند. مادر بهترین تحفه‌ی خداوند و معنای روشن سپاسگزاری انسان از خدای بزرگ است. قدر مادر خود  را بدانیم. […]

بیشتر بخوانید

IMG_0868


۲۰ ثور

۱۳۹۷

پرنده‌ای در قفس باورها؛ زن


نوشته شده توسط: مارینا مصلح، صنف نهم ج دختران

زندگی هم‌چون پرنده‌ی بی‌بال و پر است که ما آن‌را بال و پر می‌دهیم! در وادی این زندگی، پرندگانی نفس می‌کشند که هوای پر کشیدن در فضای دور از محدودیت به سر دارند. این پرندگان، موجودی به نام زن است. موجوداتی که با نسبت دادن به صفت‌های گوناگون در طول زمان، قوت پر زدن از […]

بیشتر بخوانید

دریابی


۲۰ ثور

۱۳۹۷

مادر؛ ای فرشته‌ی امید


نوشته شده توسط: حسین آغا دریابی، نهم پسران

مادر! رایحه‌ی دل انگیز وجودت، مرا تا عمق حیات به سرزمین نور، به وادی سحر، به دیار شگفتن و بلوغ و به دیار حضور و سرور پیش می‌برد. با نگاه به چهره‌ی زیبایت منزل منزل عمرم را که به خاطر می‌آورم، تورا می‌بینم که کردارت همه مزین به مضامین هستی بخش است. ای فرشته‌ی امید […]

بیشتر بخوانید

محبوبه


۱۹ ثور

۱۳۹۷

نظم و انضباط کاری


نوشته شده توسط: محبوبه پسندی هشتم ج دختران

نظم به ارزشی در زندگی گفته می‌شود که باعث می‌شود انسان‌ها در عمل‌کردهای شان در چارچوب تعریف شده و دور از تلف شدن زمان، آزاد باشند. از این رو نظم یکی از مهم‌ترین عامل‌های موفقیت در زندگی و ایجاد اعتماد به نفس در عمل‌کرد و باورهای انسان است. انسان‌های منظم از اعتماد به نفس خوبی […]

بیشتر بخوانید

IMG_2949


۱۹ ثور

۱۳۹۷

دور ترین نقطه‌ی جهان


نوشته شده توسط: مهدیه عباسی هشتم ب دختران

شاید شما به این فکر باشید که دورترین نقطه‌ی جهان کجاست. چه قسم به دورترین نقطه‌ی جهان می‌توانیم سفر کنیم. شاید فکرکنید که با طیاره، با موتر، با کشتی و یا هم با موترسیکلیت به دورترین نقطه‌ی جهان می‌توانیم برویم و یا هم با این وسایط دورترین نقطه‌ی جهان را می‌توان پیدا کرد. یا بر […]

بیشتر بخوانید