IMG_4883


۱۷ جدی

۱۳۹۴

شباهنگام


نوشته شده توسط: جمعه محمدی

نگاهت را که می جویم
چه خوب آهسته پی درهم
کنار یاد آن چشمان مَی‌گونت
چه سان درمانده می‌جویم
شبا هنگام؛
غریب راه بی پروا

بیشتر بخوانید

Students1


۱ قوس

۱۳۹۴

سرنوشت آدمی؛ همچون برگ درختان


نوشته شده توسط: آزاده اندیش

تابستان، آخرین نفس‌هایش را می‌کشید؛ اما پاییز به جنگل رسید و باغچه‌ها را به زنگ زرد مبدل کرده بود. آدمی پاییز با بادهای بیرحمش دوباره از راه رسید بود، درختان یکی یکی کل می‌شدند، وقتی برگ‌های زردش به زمین می‌ریخت، گویی کسی به زور موهای دختری را قیچی می‌زند و او هم داد و فریاد […]

بیشتر بخوانید

Students2


۱ قوس

۱۳۹۴

معلم


نوشته شده توسط: عبدالله حسن زاده

خوب یادم‌ می‌آید، آنگاه که به من یاد دادی، چگونه قلم به دست بگیرم، یادم می‌دادی، کتابم را چگونه بخوانم،‌ یادم می‌دادی چگونه رسامی کنم. از دستم می‌گرفتی و تا دروازه بیرون مکتب می‌رساندی و دست مرا به دست مادرم می‌دادی. آنقدر مهربان بودی که فکر می‌کردم که تو مادرم هستی. با تمام نشاط وشادی […]

بیشتر بخوانید

Students3


۱ قوس

۱۳۹۴

نامه‌ای برای معلم من


نوشته شده توسط: شفیقه احمدی

سلامی از گرمترین نقطه‌ی وجودم برای کسی که مرا خودم ساخت. ای بهترین و ای مهربان‌تر از خودم ! ببخش برای اینکه بودنت را ندانستم. این تو بودی که برایم آموختی «بابا آب داد » و امروز آن قدر بزرگ شده‌ام که از خودم برایت بنویسم و از تو بنویسم، در امتداد کوچه‌های شیرین خاطرات […]

بیشتر بخوانید

ناجیه حسنی نهم ب


۱ قوس

۱۳۹۴

در جستجوی خود واقعی


نوشته شده توسط: ناجیه حسنی

زیر آسمان آبی شهر من، دیگر از راستی خبری نیست. حتا آسمان از ما دلگیر است، مثل خفاش‌های شب روی سبزه‌ های خفته‌ی خط قرمز می‌کشد، می رود، دوباره بر می‌گردد، این‌بار و یک بار دیگر. غچی‌های شهر من خسته است، از فرط غبار شکسته است و رنگ در رخ ندارد، کوله بارش بوی بهار […]

بیشتر بخوانید