حلیمه. هرگز تسلیم نشوید


۸ سرطان

۱۳۹۸

هرگزتسلیم نشوید


نوشته شده توسط: حلیمه فیاضی، هفتم الف دختران

  آفتاب مثل روزهای دیگر غروب می کرد و روز هم مثل روزهای دیگر در حال تمام شدن بود. هوا کم کم می خواست تا روشنی اش را به تاریکی شب هدیه دهد. من هم منتظر بودم تا ستاره ها که بهترین دوستان و همراز من بودند از پشت ابرها بیرون آیند و روشنی شان […]

بیشتر بخوانید

ام‌البنین. مادرم کی می آید


۲ سرطان

۱۳۹۸

مادرم کی می آید؟


نوشته شده توسط: ام البنین، دانش‌آموز هفتم الف

دوباره یک صدای دیگر. پری از خواب بیدار شد و به طرف کلکین چوبی و کهنه دوید و به مسجدی خیره شد که سوخته بود و از آن دودی بلند شده بود. به یاد صورت مهربان مادرش افتاد و به اطراف اتاق نگاه کرد و یادش آمد که وقتی خواب بود مادرش صورتش را بوسیده […]

بیشتر بخوانید

فرید


۲ سرطان

۱۳۹۸

مادر؛ تو خیلی خدایی!


نوشته شده توسط:  فرید احمدی، دانش‌آموز نهم الف

به عنوان یک پسر شانزده ساله شاید من هیچ گاه نتوانم مادرم و یا هیچ زن یا دختری که روی این کره خاکی زنده گی می کند، آنطور که باید، درک کنم. به دلیل اینکه تنها نقطه مشترک بین من و مادرم یا هر زنی دیگر این است که هردو هم ذاتیم و هردو انسانیم.. […]

بیشتر بخوانید

فرحناز سروری


۲ سرطان

۱۳۹۸

مادر در آیینه


نوشته شده توسط: فرحناز سروری، فارغ 1397

مادر، شانه در دست رو در روی آیینه ایستاده بود. چین های پیشانی را تماشا می کرد. چشمانش خسته و خیره گوشه ی آیینه نقش بسته بود. گاهی با انگشتانش روی چروک ها دست می کشید. انگار باورش نمی شد پیری سراغش را گرفته است. به بازکردن بافت موهایش شروع نمود. پلک هایش را روی […]

بیشتر بخوانید

56119672_2010787512557644_2642488052022247424_o


۲ سرطان

۱۳۹۸

احساس می‌کنم؛ نقطه سر خط


نوشته شده توسط: علی‌سینا شریفی، دانش‌آموز یازدهم الف

واژه‌های دیوانه …احساس می‌کنم دنیا جای تاریکی است. از نخستین ثانیه‌هایی که از تو «وجود» شکل می‌گیرد و جنین‌ات می‌نامند، چیزی را نمی‌بینی. همه جا تاریک و کوچک به نظر می‌رسد و هیچ چیزی به چشم‌ات نمی‌خورد. شروع به دست و پا زدن می‌کنی. به نحوی تقلی برای آزادی. نه! آزادی واژه‌ی مناسبی نیست. تو […]

بیشتر بخوانید

_DSC0d069


۲ سرطان

۱۳۹۸

مادر


نوشته شده توسط: هادی اکبری، دانش‌آموز دهم ج

مادر اوج هنر نمایی خداوند است. مادر تنها کسی‌ست که بدون هیچ در نظرداشتی به تو عشق می‌آموزد، مهر می‌ورزد. او تنها کسی‌ست که اگر فرزندش او را ناراحت کند، آن را بدون کینه و نفرت می‌بخشد. او تنها انسانی‌ست که بدون منت بر فرزند و خانواده‌اش تلاش و کوشش  می‌نماید، سعادت و خوشبختی فرزندش […]

بیشتر بخوانید