چهارتن از دانش آموزان لیسه عالی معرفت توانستند که در امتحان نیمه اول سال تعلیمی صد فیصد نمرات را از آن خود کنند. این دانش‌آموزان در پایه‌های لیسه، متوسط و ابتداییه مصروف آموزش هستند. هرکدام از این دانش اموزان کارنامه درخشان اموزشی دارند. برای معرفی و شناخت بهتر این عزیزان لازم است تا بیوگرافی مختصر […]

بیشتر بخوانید

امروز یکشنبه ۵/۴/۱۳۹۵ جلسه عمومی استادان لیسه عالی معرفت برگزار شد. در این جلسه مدیر شورای علمی از دست‌آوردها و اهداف را که برای سال جاری آموزشی تعین کرده بود، صحبت کرده و آن را قناعت بخش خواند. وی از تعین اهداف آموزشی توسط بورد ارزشیابی یادآور شده گفت که دست‌آوردیست بزرگسیت که معرفت به […]

بیشتر بخوانید

انجمن مسابقات شورای دانش‌آموزان لیسه عالی معرفت مسابقه نقاشی را میان دانش‌آموزان این لیسه به روز پنجشنبه۳/۴/۱۳۹۵ راه‌اندازی کرد. در این مسابقه بیش از هفتاد تن از دانش‌آموزان اشتراک کرده بودند. اشتراک کنندگان این مسابقه را دانش‌آموزان صنف‌های مختلف شامل می‌شد. قبل از این نیز مسابقه‌ی  مشابه توسط انجمن توانا راه‌اندازی شده بود. هدف از […]

بیشتر بخوانید

انجمن نجوم لیسه عالی معرفت در همکاری با انجمن نجوم افغانستان گذر سیاره‌ی عطارد را از برابر خورشید تماشا کردند. از آنجایکه نجوم شناسی و علم کیهان شناسی در مکاتب ودانشگاه‌های افغانستان تدریس نمی‌شود، این یک اتفاق و مساله نو و تازه برای دانش‌آموزان لیسه عالی معرفت بود. یونس بخشی رییس انجمن نجوم افغانستان که […]

بیشتر بخوانید

ربابه اولین روز مکتبش را در لیسه‌ی عالی معرفت تجربه کرد. قرار بود ربابه ساعت ۷ صبح سر لین در حضور تمام دانش‌آموزان لیسه عالی معرفت حضور یابد. متأسفانه با کمی تأخیر همراه با مادر و مامایش به معرفت رسید. ایشان همراه با استاد عزیز رویش عضو هیات مدیره‌ی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، محمد […]

بیشتر بخوانید

شورای دانش‌آموزان لیسه عالی معرفت در همکاری با سایر دانش‌آموزان و انجمن‌های دانش‌آموزی فعال درلیسه عالی معرفت برنامه‌ای را تحت عنوان«گلواژه‌های شعر مدرسه» روز چهارشنبه ۸ ثور برگزار کردند. دراین برنامه دانش‌آموزان به خوانش شعر، مقاله‌ و داستان‌های کوتاهی را که خودشان نوشته بودند، پرداختند. هدف از برگزاری این برنامه تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی، شناسایی استعداد […]

بیشتر بخوانید