انتخابات و مبارزات آن، یک شور و هیجان خاصی دارد که نه تنها برای کسانی که رقابت می‌کنند؛ بلکه برای بسیاری از افراد در پهلوی موضوعات دیگر، یک تجربه‌ی هیجان انگیز است. نامزدان انتخابات شورای دانش آموزی لیسه معرفت با تمام تلاش و کمپاین در صنوف و نصب کردن تبلیغات و شعار‌های شان به در […]

بیشتر بخوانید

خلاقیت،‌ تفکر و ابتکار یکی از موضوعاتی مهم و برجسته در امر آموزش و پرورش است. لیسه عالی معرفت، همواره در برنامه‌های آموزشی خود،‌ این اصل را زیرساخت برنامه‌ها قرار می‌دهد. از برنامه‌های مهمی که همواره فرصت برای ابراز خلاقیت و شگوفایی استعدادهای دانش آموزان است،‌ برنامه‌های جلوه در آیینه است. برنامه‌ی جلوه در آیینه […]

بیشتر بخوانید