images (9)

۹ حوت

۱۳۹۴

نگاه گذرا به ادبیات عرفانی


نوشته شده توسط: محمدرضا میرزایی، آموزگار ادبیات دری

بخش کثیری از نوشته‌های زبان فارسی را ادبیات عرفانی تشکیل می‌دهد و شناخت این بخش برای ما ضروری است. هرچند تا به حال تحقیقات گسترده در این بخش صورت گرفته و این موضوع از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما نظر به این که حجم بزرگی از داشته‌های ادبی حوزه‌ی زبان فارسی را […]

بیشتر بخوانید

2

۱ حوت

۱۳۹۴

مهمان مهربانی


نوشته شده توسط: رحیمه احمدی، آموزگار ادبیات‌

کاش می‌شد خیمه زد برصورت زیبای آب کاش می‌شد یک حقیقت این خیال و این سرآب کاش می‌شد چون پرستو رو به بالا پرزدن کاش می‌شد خالی از کبرو غرور این روح وتن کاش می‌شد کرد دگرگون فکر زشت و ناپسند کاش می‌شد تا نبیند قلب پاکی را گزند کاش می‌شد حک به دل رسم […]

بیشتر بخوانید

شهاب

۲۳ دلو

۱۳۹۴

زبان و تفکر


نوشته شده توسط: علی شهاب، آموزگار ادبیات

زبان و تفکر موضوع بسیار پیچیده است و رابطه‌ی آن به کارکرد  و فعالیت برخی از تواناییها وفعالیت‌های درونی انسان است؛ مثل کارکرد ذهن و مغز. برای اینکه بدانیم زبان چه فرایند پیچیدهای را طی میکند، لازم است به کار کرد مغز و ذهن آشنایی داشته باشیم. لازم به یاد آوری است که در این […]

بیشتر بخوانید

Professor Articles

۲۰ جدی

۱۳۹۴

عبارت


نوشته شده توسط: نسیمه احمدی آموزگار ادبیاد دری

قسمت اول
مطالعه‌ی قانونمندی زبان یک امر مهم است و مداوم چه به صورت آگاهانه و یا به صورت غیرآگانه در ارتباط زبان گفتاری خود از قانون مندی‌های

بیشتر بخوانید