2

۲۳ دلو

۱۳۹۴

نور و دنیای از رنگ


نوشته شده توسط: عبدالخالق مهجور، معاون اداری لیسه معرفت

دنیای را تصور کنید که در آن اصلا رنگ و جود نداشته باشد؛ مانند فلم‌های قدیمی که رنگی نبودند. رنگ به اجسام جان می‌دهد وآن‌ها را زند‌ه می‌کند وهر نوری رنگ خودش را دارد و نورسفید آفتاب همه رنگ‌های رنگین کمان را در بر دارد. هنگامی که نور به جسمی می‌تابد، تنها بعضی از رنگ‌ها […]

بیشتر بخوانید