tajlil

۴ جوزا

۱۳۹۵

نقش فرهنگ در روند توسعه


نوشته شده توسط: محمد جلیل تجلیل، معاونیت اطلاعات و فرهنگ موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

قسمت پایانی -هویت فرهنگی هویت به معنی عام آن شناسنامه‌ای یک فرد و یا افرادست که توسط خود ویا افرادی برای معرفی وشناسایی وی ارایه شده‌است. دکترحسین انوری در فرهنگ سخن از هویت چنین معنی را ارایه کرده‌است.«هویت در لغت به معنی آنچه شخصی با آن شناخته می‌شود. مثل نام، نام خانوادگی، نام پدر، ودیگر […]

بیشتر بخوانید

tajlil

۱۹ دلو

۱۳۹۴

نقش فرهنگ در فرایند توسعه


نوشته شده توسط: جلیل تجلیل

بخش اول در مطالعات وسیعی که در رابطه به پدیده‌های مختلف اجتماعی صورت گرفته است، تحقیقات نشان می‎دهدکه بشر موجوداتی مصرفی محض و مقلد نیستند، بلکه مولد فعال اجتماعی نیز هستند. فعالیت‌های انسانی سبب شده‌است که از یک‌طرف خودرا با طبعیت خشن وفق دهد، از طرف دیگر در پی شناخت خود برآیند. ممکن  مسأله  سازگاری […]

بیشتر بخوانید