مهاجر

۶ حمل

۱۳۹۵

رابطه اسلام گرایی و دموکراسی در افغانستان


نوشته شده توسط: آصف مهاجر

قسمت پایانی  دموکراسی در اسلامگرایی و گفتمان پساطالبانی با فروپاشی نظام طالبانی، گفتمان طالبانی نیز لرزید و روی آوارهای آن، گفتمان جدید شکل گرفت. دو رویکرد سیاسی از دو میراث سیاسی – تاریخی به عنوان یک  خاطره‌ی فراموش ناشدنی در افکار عموی ریشه دواند. رویکردی از اسلامگرایی گروه های حزبی و تنظیمی عصر جهاد و […]

بیشتر بخوانید

چگونه-آرزو-کنیم

۹ حوت

۱۳۹۴

آرزوهای محمود


نوشته شده توسط: مرضیه احمدی، آموزگار اصول صنفی

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، پسری بود به نام محمود. محمود آرزوهایی زیادی داشت و می‌خواست که هرچه زودتر به تمام آرزوهایش برسد. یک روز وقتی که به خانه‌ی زیر زمین رفت، از بین وسایل و اسباب خانه که از سال‌های قدیم مانده بود، یک چراغ را پیدا کرد. او خاک چراغ را […]

بیشتر بخوانید

sqyecpaaiz__650_550_a2

۹ حوت

۱۳۹۴

سخنی از تجربه‌ وچشم‌دیدها


نوشته شده توسط: علی احمد سلیم یار، آموزگار تاریخ

صبح، وقتی داخل کوچۀ معرفت می‌شویم، دو ساختمان به چشم می‌خورند که در غرب و شرق‌ِهم، قرار گرفته‌اند. ساختمان شرقی دو طبقه با حیاط کلان و ساختمان غربی بلند، اما دارای حیاط کوچک. بعد از دیدن دو ساختمان، جوانی را روی بام ساختمان شرقی می‌بینید که گویا برای تأمین امنیت مکتب نظاره می‌کند. بسیار آرام […]

بیشتر بخوانید

images (9)

۹ حوت

۱۳۹۴

نگاه گذرا به ادبیات عرفانی


نوشته شده توسط: محمدرضا میرزایی، آموزگار ادبیات دری

بخش کثیری از نوشته‌های زبان فارسی را ادبیات عرفانی تشکیل می‌دهد و شناخت این بخش برای ما ضروری است. هرچند تا به حال تحقیقات گسترده در این بخش صورت گرفته و این موضوع از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما نظر به این که حجم بزرگی از داشته‌های ادبی حوزه‌ی زبان فارسی را […]

بیشتر بخوانید

قق

۱ حوت

۱۳۹۴

تاملی بر ساختار و صلاحیت‌های انحصاری شورای امنیت سازمان ملل


نوشته شده توسط: مرتضی مظفری

بخش یکم چکیده شورای امنیت، رکن اجرایی سازمان ملل متحد است و در میان سایر ارکان و اجزای که ساختار و کلیتِ به نام سازمان ملل را شکل داده‌اند، از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. شورای امنیت متشکل از دو دسته اعضا است؛ یکی اعضای دایمی که شامل دولت‌هایی؛ چون: ایالات متحده آمریکا، اتحاد […]

بیشتر بخوانید

مطالعه13

۱ حوت

۱۳۹۴

مهارت مطالعه کردن


نوشته شده توسط: محمدرضا میرزایی، مدیرشورای علمی معرفت

بخش دوم خودپنداری مثبت: تصور شخص از توانایی‌هایش نقش مهم وبه سزایی در موفقیت یا عدم موفقیت او دارد. بدون شک با خود‌پنداری مثبت مسیر موفقیت برای افراد هموار می‌شود و رسیدن به مقصد را آسان‌تر و دست یافتنی‌تر می‌کند. اندیشه‌ها چه مثبت باشند چه منفی، ذهن را در همان جهت دستور می‌دهند و فعالیت‌های […]

بیشتر بخوانید