مهاجر

۱۲ جدی

۱۳۹۴

رابطه اسلام‌گرایی و دموکراسی در افغانستان


نوشته شده توسط: آصف مهاجر، آموزگار علوم تربیتی

آصف مهاجر یادداشت: مقاله‎ای را که می‎خوانید، کاری بوده که در جریان درس‎های ماستری، به عنوان یک تکلیف تحقیقی، قبلاً صورت گرفته است. دیدگاه‎هایی که در ارتباط به رابطه‎ی اسلام‎گرایی و دموکراسی در افغانستان در این مقاله مطرح شده‎اند، خالی از اشکالات و ناپختگی‎ نیستند؛ اما آن چه که مهم است، تحلیل واقع‎بینانه‎ی مسایلی است […]

بیشتر بخوانید

Professor-Articles1

۱ قوس

۱۳۹۴

زبان دانش آموز؛ نگاهی به کتاب‌های دری وزارت معارف


نوشته شده توسط: علی شهاب، ماستر ادبیات دری

قسمت اول اغلب اندیشمندان جهان به این باورند که نصابسازی آموزشی سخت‌ترین کار در برنامه‌ریزی کشورها است؛ ازین جهت اکثر دولت‌ها، بیشترین تلاش وسرمایهگذاری را در این راستا انجام می‌دهند. در جهان امروز که همه چیز به سوی تخصصی شدن به پیش می‌رود، آموزش و پرورش نیز از مهمترین موضوعاتی است که تخصص در آن […]

بیشتر بخوانید

Professor-Articles2

۱ قوس

۱۳۹۴

آموزش پنهان


نوشته شده توسط: ناصر سعادت نیا،‌ لیسانس علوم سیاسی

قسمت اول آموزش و پرورش، پدیده‌ای پیچیده دارای حوزه کلان و گسترده است، کاهیدن آن به بخشی کوچک یا به ساحتی معین، امری آموزش و پرورش را ناقص می‌کند. بدین سان مربیان برای پویایی فرایند آموزش ساحت‌های آن‌را از همدگر جدا کردند. به صورت کلان آموزش را به رسمی و غیر رسمی تقسیم کردند، برای […]

بیشتر بخوانید

Professor-Articles3

۱ قوس

۱۳۹۴

ساده‌ترین راه برای یادگیری کیمیا


نوشته شده توسط: حمزه حیدری

یکی از وظایف اساسی معلم‌،‌آسان سازی یاد گیری است که همواره در بحث‌های آموزشی و روش تدریس به این اصل مهم زیاد اشاره شده است. یاد گیری و شیوه‌‌ی تدریس هر مضمون،‌ متفاوت است؛ چون علم کیمیا یک علم جداگانه وبراساس علم لاتین می‌باشد ویک سلسله قوانین مشخص و ترکیب شده از علم بیولوژی، فیزیک […]

بیشتر بخوانید

Professor-Articles4

۱ قوس

۱۳۹۴

تأملی بر دیدگاه تربیتی فارابی


نوشته شده توسط: ناصر سعادت نیا

آموزش و پرورش به دلیل اهمیت و نقش که در زندگی انسان دارد، توجه شاعران، عارفان حتی افراد عادی را به خود جلب کرده است. در این میان فیلسوفان با ذهن نقاد و مطالعه فلسفی و روان شناختی به انسان، کارا ترین راهنمایی را در پروردن کودک به دست داده است. بزرگان و اندیشمندان علوم […]

بیشتر بخوانید