4

۲۴ جوزا ۱۳۹۵

کار

گروه سرود معرفت به مناسبت روز کارگر در لیسه عالی معرفت

بیشتر ببینید

Screenshot (23)

۲۴ جوزا ۱۳۹۵

آغوش

برنامه روز جهانی مادر در لیسه عالی معرفت

بیشتر ببینید

Screenshot (16)

۲۲ جوزا ۱۳۹۵

فدای مادر

اجرای گروه سرود معرفت به مناسبت روز جهانی مادر در لیسه عالی معرفت

بیشتر ببینید

Screenshot (5)

۲۲ جوزا ۱۳۹۵

مادر بیا که بوسه زنم دست و پای تو

اجرای استاد عصمت نثار و گروه سرود معرفت به مناسبت روز جهانی مادر در لیسه عالی معرفت

بیشتر ببینید

EarthDay

۱۵ ثور ۱۳۹۵

روزجهانی زمین پاک

گزارش از ضیا رضائی به مناسبت روز جهانی زمین پاک در معرفت

بیشتر ببینید

Marefat  (41)

۴ ثور ۱۳۹۵

بهار علم معرفت

جشن سالانه ۱۳۹۵ معرفت

بیشتر ببینید