جبار

۱۵ حوت ۱۳۹۴

عبدالجبار آریایی

گفته های از عبدالجبار آریایی؛ رییس دفتر وزیر معارف در برنامه «رویای معرفت»

بیشتر ببینید

IMG_9775

۱۵ حوت ۱۳۹۴

محمد حسین سرامد

سخنرانی محمد حسین سرام؛ رییس اجرایی موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت در برنامه «رویای معرفت»

بیشتر ببینید

IMG_9898

۱۵ حوت ۱۳۹۴

باغ معرفت

اجرای سرود« باغ نور » توسط گروه سرود و موسیقی لیسه عالی معرفت در برنامه رویای معرفت

بیشتر ببینید

پشتون

۱۵ حوت ۱۳۹۴

محترم یوسف پشتون

سخنرانی محترم یوسف پشتون؛ مشاور رییس جمهور در برنامه «رویای معرفت»

بیشتر ببینید

IMG_9844

۱۵ حوت ۱۳۹۴

انسانم آرزوست

اجرای سرود« انسانم» توسط گروه سرود و موسیقی لیسه عالی معرفت در برنامه رویای معرفت

بیشتر ببینید

Untitled

۱۴ حوت ۱۳۹۴

دکترمحمد قاسم وفایی زاده

سخنرنی دکتر محمد قاسم وفایی زاده؛ عضوی هیأت مدیره موسسه اربقای ظرفیت مدنی معرفت در برنامه «رویای معرفت»

بیشتر ببینید