اا

۱۳ حوت ۱۳۹۴

آینده

اجرای  سرود«آینده» توسط گروه سرود و موسیقی لیسه عالی معرفت در برنامه رویای معرفت.

بیشتر ببینید

4

۱۲ حوت ۱۳۹۴

معرفت رویای ما

اجرای سرود« معرفت رویای ما» توسط گروه سرود و موسیقی لیسه عالی معرفت در برنامه رویای معرفت

بیشتر ببینید

Untitled

۹ حوت ۱۳۹۴

کابل من

اجرای سرود «کابل من» توسط استاد عصمت نثار آموزگار موسیقی لیسه عالی معرفت به همراه دانش آموزان بخش موسیقی

بیشتر ببینید

Untitled

۹ حوت ۱۳۹۴

ای زبان فارسی

اجرای سرود « ای زبان فارسی» توسط گروه سرد دانش آموزان معرفت

بیشتر ببینید

داکتر محی الدین مهدی

۲۵ دلو ۱۳۹۴

داکتر میحی الدین مهدی

سخنرانی داکتر محیی الدین مهدی، نویسنده کتاب “تبار و زبان مردم هزاره”، در برنامه ویژه نقد و بررسی این کتاب، در تالار کنفرانس های لیسه عالی معرفت.

بیشتر ببینید

122

۲۲ دلو ۱۳۹۴

استاد قنبرعلی تابش

سخنرانی استاد قنبرعلی تابش، عضو هیأت مدیره موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، در برنامه نقد و بررسی کتاب «تبار و زبان مردم هزاره»

بیشتر ببینید