چگونه بهتر زندگی کنیم؟

چگونه بهتر زندگی کنیم؟

  فرشته قاسمی نهم الف

۱۶ جوزا ۱۳۹۵

921 بار


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page

پدرام اولین الگوی خوب زندگیم است. از او خیلی چیزهای خوب را آموخته‌ام. یکی از روزها پرسیدم که چگونه بهتر زندگی کنم؟

گفت: گذشته ات را بدون هیچ تآسفی بپذیر و این را بدان که گذشته ات نمی‌تواند آینده‌ات باشد. گذشته دیگر گذشته است و بر نمی‌گردد. با اعتماد به خودت زندگی کن و در زمان حال زندگی کن. بدون کدام ترس برای آینده‌ی که در راه است، آمادگی بگیر. ایمانت را به خدا استوار نگهدار و همیشه به خدا اعتماد داشته باش. به چیزهای که شک داری باورنکن. به یاد داشته باش هیچگاه به باورهایت شک نکن. زندگی تحفه‌ای ارزشمند است که خدا برایمان داده و تکرار نمی‌شود. زندگی زیباست در صورتی که بدانی چگونه زندگی کنی. ارزش زندگی ات را بدان و درک کن که برای چه زندگی می‌کنی؟ چه مسوولیت داری؟

عشق را دوست داشته باش، بگذار عشق خاصیت تو  باشد نه رابطه‌ی خاص تو باکسی. بدان که موفقیت در پیشرفت است نه به نقطه‌ی متوقف شدن. همیشه آماده باش برای چیزهای که مربوط ات نمی‌شود و در ۱۰ ثانیه ترکش  کنی. هیچوقت اجازه نده به خود که در موقع شکست بشکنی، اما اگر شکستی آن شکست را پلی برای موفقیت بساز. غم‌های زندگی تمام ناشدنی است. ارزش خود را در زندگی پیدا کن و خوش باش که زنده هستی و فرصت برای زندگی کردن داری.

 


نظر شما چیست؟