برنامه‌ا‌ی برای آینده

برنامه‌ا‌ی برای آینده

ارشاد عظیمی؛ صنف ششم ب پسرها

۱۰ اسد ۱۳۹۸

520 بار


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page

زندگی بدون برنامه غیر ممکن است. برنامه در واقع چرخه‌ی زندگی را حرکت می‌دهد. بدون برنامه زندگی معنی ندارد. به نظر من یکی از فرق‌های حیوان با انسان همین برنامه‌ای انسان برای زندگی است. حیوانات فقط به امروز خود فکر می‌کنند اما انسان‌ها برای فردای خود برنامه دارند و با اهداف و برنامه‌ای خود حرکت می‌کنند.

من به عنوان یک دانش‌آموز صنف ششم از همین حالا برای آینده خود خیلی فکر می‌کنم. من وقتی شب می‌خواهم بخوابم، دست کم پنج دقیقه را روی برنامه‌های خود فکر می‌کنم و باور دارم که از این پنج دقیقه‌ها روزی خواهد رسید که خیلی اهداف بزرگی روی هم خواهد شد.

زحمت و تلاش دومین ضرورت یک انسان که رویا دارد، است. در پهلوی برنامه برای آینده باید زحمت کشید و تلاش نمود. حکایت زیبای است که می‌گوید «روزی یک مورچه‌ای می‌خواست غذایش را در سر دیوار بزرگی بالا کند، بار اول تلاش کرد موفق نشد بار دوم تلاش کرد نشد همین‌طور سوم وچهارم تا شصد وهفت بار تلاش کرد نشد آخر در دفعه‌ی شصت وهشتم موفق شد غذایش را بالای دیوار بزرگ بالا کند» اما اگر مورچه تلاش نمی‌کرد و نا امید می‌شد موفق نمی‌شد. مورچه که برنامه‌ی داشت تا غذایش را بالای بام بالا کند، با تلاش های مکرر اما موفق شد. انسان که با اندک ترین تلاش می تواند موفقیت های زیادی را کسب نمایند.

 


نظر شما چیست؟