زن است که فریاد نمی‌زند

زن است که فریاد نمی‌زند

بسم الله عالمی هفتم هـ

۱۸ سرطان ۱۳۹۶

850 بار


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

همان‌طوری که همه‌ی شما آگاه هستید، حقوق زن در سراسر جهان به خصوص در کشورهای عقب‌مانده پای‌مال می شود، چرا؟ آیا زن انسان نیست؟ آیا زن همانند مردان، عقل و شعور ندارد؟

اگر پاسخ این سوال ها مثبت است، پس چرا زن همیشه سرکوب و تحقیر می شود؟ آیا دین مبین اسلام چنین فرموده است؟ نخیر. دین اسلام بهترین، کامل‌ترین و پایدارترین دین در جهان است. اسلام هرگز چنین دستوراتی که حقوق زن پایمال شود و از حقوق شان باز ماند اجازه نداده است. زن نصف جامعه را تشکیل می‌دهد. بدون زن جامعه، خانواده و کشوری وجود ندارد. زن ارزش والایی دارد. زن بهترین و بزرگترین موجودی است که خداوند آفریده است. زن مادر است. زن خواهر است، زن همسر و خواهر است، مهم‌تر از همه‌ی اینها، زن انسان است و باید با دید انسانی به زن دیده شود. با این وجود، متاسفانه زن همیشه سرکوب و تحقیر می‌شود و حتا در بعضی از موردها، مورد لت و کوب و سرزنش قرار می‌گیرد و همیشه با آنها رفتار غیر انسانی و غیر منطقی صورت می گیرد. چرا؟

چون گناه شان این است که انسانِ به نام مرد را به دنیا آورده است و با هزاران امید و آرزو وی را بزرگ می‌کند. ولی همان مرد وقتی که بزرگ می‌شود با همان زن که روزی هستی اش از او سرچشمه گرفته است، رفتار غیر منطقی انجام می‌دهد؛ ولی زن یا همین مادر است که می‌سوزد ولی باز می‌سازد. رنج‌ها و دردهای غیر قابل تحمل را تحمل می‌کند. در تاریخ قدیم به جرم زن بودن شان سنگسار و زنده به گور می شدند، همچنان که در حال حاضر هم سنگسار می‌شوند. کسی نیست که آنها را درک کند. دردها و سخن‌های زیاد؛ اما نا گفته را پنهان می‌کنند؛ چون شنونده‌ای برای شنیدن صحبت آنها وجود ندارد. کسی دردهای شان را مدوا کرده نمی‌تواند و به جز کلمه‌ی “آرام” را کسی به آنها یاد نداده است. فقط گفته اند “ساکت” یعنی آرام باش!

زن را احترام کنید؛ چون مربوط به چهار کلمه، مادر، خواهر، همسر و دختر و بالا تر از این‌ها به نام انسان یاد می‌شود. که هرکدام برای ما همدرد است و هم هستی ما. امیدوارم قدر این چار کلمه را با معنی و پر محتوای انسانیت بدانید تا حقوق زن و مرد مساوی شود و شنونده‌ی خوبی برای حرف های نا گفته‌ی شان باشیم.

 


نظر شما چیست؟