اهدای بورسیه‌ی تحصیلی از طرف دانشگاه امریکایی افغانستان، به دانش‌آموزان لیسه‌ی عالی معرفت

اهدای بورسیه‌ی تحصیلی از طرف دانشگاه امریکایی افغانستان، به دانش‌آموزان لیسه‌ی عالی معرفت

دانشگاه امریکایی افغانستان برای دانش‌آموزان لیسه‌ی عالی معرفت در مقطع لیسانس بورسیه‌ی تحصیلی می‌دهد. طبق قراردادی که موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت با دانشگاه امریکایی افغانستان به امضا رسانیده است، دانشگاه امریکایی افغانستان یک بورسیه‌ی تحصیلی برای دوره‌ی لیسانس به دانش‌آموزان لیسه‌ی عالی معرفت اهدا می‌کند.

در قراردادی که به تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷ میان انور آسایی مدیر لیسه‌ی عالی معرفت و “هالن” رییس دانشگاه امریکایی افغانستان در مقر دانشگاه امریکایی افغانستان به امضا رسیده‌است، که طبق آن از طرف دانشگاه امریکایی یک بورسیه‌ی تحصیلی برای دانش‌آموزان لیسه‌ی عالی معرفت داده می‌شود. دانشگاه امریکایی افغانستان که با تعدادی از مکتب‌های خصوصی در کابل قرارداد اهدای بورسیه‌ی تحصیلی بسته است، بر اساس آن از هر مکتب خصوصی یک دانش‌آموز مستحق بورسیه در مقطع لیسانس شناخته می‌شود.

آقای هالن رییس دانشگاه امریکایی افغانستان حین امضای قرارداد بورسیه‌ی تحصیلی یادآور شد که هدف از امضای این قرارداد تحصیلی، ارتقا دادن دانش اکادمیک دانش‌آموزان بین مکتب‌های خصوصی در کابل است. وی همچنان یادآور شد که دانشگاه امریکایی افغانستان به عنوان مرکز علمی در خدمت افغانستانی‌ها قرار دارد. آقای هالن با تاکید بر نقش موثر دانش و ارتقای دانش اکادمیک‌ دانش‌آموزان یاد آور شد: سربازان آمریکایی آمده‌اند و می‌روند، موسسات کمک کننده‌ی آمریکایی آمده‌اند، خواهند رفت؛ اما دانشگاه آمریکایی افغانستان که هدیه‌ی مردم آمریکا برای مردم افغانستان است آمده است که بماند.

طبق این قرارداد هر دانش‌آموزی که مستحق این بورسیه شناخته شود، با تمام مصارف آن می‌تواند تحصیلاتش را در مقطع لیسانس در دانشگاه امریکایی افغانستان به پایان برساند.

 


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page