لیسه عالی معرفت برای سال تحصیلی ۱۳۹۷ به سویه لیسانس و ماستر معلم استخدام می نماید.

شرایط کاندیدهای پست معلمی:

  • حد اقل دارای سند لیسانس از دانشگاه ها و موسسات تربیت معلم یا رشته های مرتبط با معلمی در مضمون مربوطه باشد؛
  • حد اقل دو سال تجربه تدریس در مضامین مربوطه را داشته باشد؛
  • شغل رسمی در ادارات دیگر نداشته باشد؛
  • از طرف محکمه باصلاحیت کشور محکوم به حرمان از حقوق مدنی نباشد؛
  • با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشد؛
  • با برنامه های کامپیوتر در بخش های ورد، اکسل و پاورپاینت و استفاده از انترنیت آشنایی کامل داشته باشد؛
  • به تمام لوایح و مقررات اداری موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت متعهد باشد؛

 

دیپارتمنت ها:

  • علوم طبیعی : بیولوژی یک بست
  • دیپارتمنت زبان و ادبیات: : دری ۲ بست
  • دیپارتمنت زبان و ادبیات: پشتو ۲ بست

 

امتیازات: زمان کاری و معاش مطابق نورم پالیسی منابع بشری موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

نکته: علاقمندان برای تسلیم دهی اسناد خود به منابع بشری موسسه ارتقایی ظرفیت مدنی معرفت مراجعه کنند.

شروع اعلان: ۱۳ جدی ۱۳۹۶

آخرین مهلت درخواست:   ۲۵ جدی ۱۳۹۶

آدرس: جاده شهید مزاری، ناحیه سیزدهم، پل خشک، گلستان معرفت، لیسه عالی معرفت


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn