اعلان ۱ بست معلم کیمیا در معرفت

اعلان ۱ بست معلم کیمیا در معرفت


لیسه‌ی عالی معرفت

اعلان کاریابی

دیپارتمنت: علوم طبیعی

عنوان بست: معلم کیمیا

تعداد بست: ۱ بست

شرایط کاندیدا شدن:

  • حد اقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن در بخش مربوطه؛
  • حد اقل سه سال تجربه‌ی تدریس در مضامین مربوطه را داشته باشد؛
  • عدم اشتغال رسمی در ادارات و نهادهای دیگر؛
  • عدم حرمان از حقوق مدنی توسط محکمه‌ی با صلاحیت کشور؛
  • آشنایی با برنامه‌های بسته‌ی آفیس در کامپیوتر؛
  • آشنایی با زبان انگلیسی در سطح ادوانس؛
  • التزام و پابندی به تمام لوایح و مقررات اداری و آیین نامه‌ی انضباطی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت؛

امتیازات: معاش مطابق لایحه‌ی رتب معاشات موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

متقاضیان واجد شرایط برای تسلیم‌دهی درخواستی و اسناد خود از ۱۶ تا ۲۶ دلو ۱۳۹۷ به دفتر منابع بشری موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت مراجعه کنند.

آدرس: جاده‌ی شهید مزاری، ناحیه‌ی سیزدهم، پل خشک، گلستان معرفت، لیسه عالی معرفت


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page