ما همه اسد هستیم!

ما همه اسد هستیم!

معصومه عرفان دانش‌‌آموز کلاس دهم

۱۷ سنبله ۱۳۹۵

507 بار


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page

بازهم ۲اسد، شنبه آمده بود

معلم آرام اسم‌ها را می‌خواند

اصغر

پاسخ امده اند

عباس

پاسخ امده اند

اسد

پاسخش را کسی از جمع نداد

تکرار کنان گفت: اسد!

همه ساکت بودیم

شانه هایش لرزید

همه ساکت بودیم

تکرار کنان گفت: اسد!

لرزه افتاد به تن‌هامان

غمی دیگری همه تنگ فشرد

به پا ایستادیم

هم صدا

دست هامان را به هم قفل زدیم

ما همه اسدهستیم!

 


نظر شما چیست؟