دولت پاینده

دولت پاینده

ریحانه احمدی، پنجم دال دختران

۲۵ عقرب ۱۳۹۸

900 بار


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page

ما باید همیشه چیزهایی را به دست بیاوریم که ماندگار باشند. مانند( علم، دانش و هنر). علم و دانش چیزهایی استند که ما هر قدر از آنها استفاده کنیم تمام نمی شود، اما پول و دارایی چیزهایی اند که ما اگر از آنها استفاده کنیم، به زودترین موقع تمام می شود. خوب چرا علم و دانش تمام نمی شود؟ به خاطر اینکه ما زمانی که علم و دانش را به دست می‌آوریم، آن را در ذهن مان می سپاریم. خوب پس تا زمانی که نمرده ایم، ذهن ما همراه ما است، به خاطر همین علم و دانش تمامی ندارد؛ پس ما باید همیشه علم و دانش و هنر بیاموزیم. آن هنر هم فرقی نمی کند که هنر نقاشی باشد یا قالین بافی و … دیگر اینکه ما هرعلمی یا هنری که یاد داریم به حد توان ما به دیگران هم یاد بدهیم.

علم هنری‌ست زیبنده دولتی است پاینده

ریحانه احمدی، پنجم دال دختران


نظر شما چیست؟