دور ترین نقطه‌ی جهان

دور ترین نقطه‌ی جهان

مهدیه عباسی هشتم ب دختران

۱۹ ثور ۱۳۹۷

1710 بار


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page

شاید شما به این فکر باشید که دورترین نقطه‌ی جهان کجاست. چه قسم به دورترین نقطه‌ی جهان می‌توانیم سفر کنیم. شاید فکرکنید که با طیاره، با موتر، با کشتی و یا هم با موترسیکلیت به دورترین نقطه‌ی جهان می‌توانیم برویم و یا هم با این وسایط دورترین نقطه‌ی جهان را می‌توان پیدا کرد. یا بر خلاف تفکر چند سویه و یا متفاوت، کسی به این فکر باشد که دورترین نقطه‌ی جهان، جایی است که ما از آن فاصله‌ی بسیار داریم. با تمام شایدها و اماها، من برای تان می‌گویم که دورترین نقطه‌ی جهان کجاست: دورترین نقطه‌ی جهان جایی است که ما در آن موقعیت قرار داریم. طور مثال، اگر ما در مکتب قرار داریم، برای ما دورترین نقطه‌ی جهان همان مکتب است یا به عبارت دیگر ما در یک نقطه‌ای از یک مکان قرار داریم، دورترین نقطه‌ی جهان همان نقطه‌ای‌ست که ما در آن ایستاده‌ایم. به این دلیل که اگر ما در جایی قرار داشته باشیم، طور معمول ما به فاصله‌ی زمانی و مکانی که در آن موقعیت قرار داریم، هرگز فکر نمی‌کنیم. با این استدلال هم‌ می‌توان گفت که دورترین نقطه‌ی جهان جایی است که ما در آن قرار داریم. از سوی دیگر کروی بودن شکل زمین نیز ما را در دورترین نقطه‌ی جهان می‌رساند. چرا که زمین یک شکل کروی است، به همین دلیل ما می توانیم بگوییم که در دورترین نقطه‌ی جهان قرار داریم. اگر شما این را قبول ندارید که دور ترین نقطه‌ی جهان جایی است که ما در آن قرار داریم، پس یک دایره را در نظر می‌گیرم که یک نقطه در آن است، اگر ما دایره را بچرخانیم، نقطه به همانجایی که شروع شده بود، ختم می شود. به همین دلیل حرکت از همان نقطه‌ی آغازین تا دورباره رسیدن به همان نقطه‌ی آغازین، بیشترین فاصله‌ی ممکن را طی می‌کند. روی این لحاظ ما گفته می‌توانیم که دورترین نقطه‌ی جهان همانجایی است که ما در آن قرار داریم.

 


نظر شما چیست؟