رشته‌بندی لیسه در یک نگاه …!

رشته‌بندی لیسه در یک نگاه …!

انور آسایی، مدیر لیسه‌ی عالی معرفت

۱۷ سنبله ۱۳۹۸

401 بار


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page

ارائه‌ی هر طرح توسط هر سازمان در چارچوب دورنمای سازمانی آن قابل توصیف و تشریح است. وزارت معارف افغانستان با به همه‌پرسی قراردادن رشته‌بندی دوره‌ی لیسه می‌خواهد مردم را در تحول آموزش در راستای رسیدن به اهداف توسعه‌ی پایدار سازمان ملل متحد شریک سازد، در جلسات متعدد رسمی و غیر رسمی وزیر محترم معارف دهه‌ی پیشِ رو را دهه‌ی تحول معارف نام‌گذارده و در این راستا تعهد سپرده‌ تا وزارتش تغییرات عمیق و اساسی در حوزه‌ی آموزش و پرورش کشور بیاورد که طرح رشته‌بندی دوره‌ی لیسه در این چارچوب ارائه شده‌است.

به نظر می‌رسد طرح با هدف تخصصی ساختن رشته‌های تحصیلی در دوره‌ی تحصیلات عالی و ایجاد گرایش بین دانش‌آموزان به سمت تخصص‌ها در دوران لیسه ایجاد و به منظور تنظیم خروجی دانشگاه‌ها و لیسه‌ها با بازار کار اجرایی گردد، که می‌تواند از چند جهت حائز اهمیت قلمداد شود.

الف: تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به اندازه‌ی کافی تخصص در رشته‌های خوانده شده‌شان را ندارند، کاهش می‌دهد، زیرا این فارغ‌التحصیلان علاوه بر دوره‌ی دانشگاه یک دوره‌ی سه ساله- دوره لیسه، با اطلاعات عمومی در حوزه‌ی رشته‌ی تحصیلی دانشگاهی‌شان مطالعه داشته‌اند.

ب: دانش‌آموز فارغ‌التحصیل از دوره‌ی لیسه، با رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی در حوزه‌ی مطالعاتی‌شان وارد دانشگاه می‌شوند که از یک سو بابِ میل ایشان است و از دیگر سو بازار کار منتظر فراغتِ ایشان از دانشگاه است.

ج: استعدادهای خدادادی دانش‌آموز در انتخاب رشته‌ی تحصیلی و رشته‌ی دانشگاهی در طرح رشته‌بندی دوره‌ی لیسه به عنوان یک فاکتور اصلی می‌تواند، بر میزان بهره‌وری فرد در دوران کاری‌اش بیافزاید.

د: وزارت معارف افغانستان را در رسیدن به تعهدات بین‌المللی‌اش یاری می‌کند که یکی از مهم‌ترین تعهدات وزارت، بنیان نهادن توسعه‌ی پایدار آموزش بر اساس سند تحول جهانی سازمان ملل یا آجندای ۲۰۳۰ است که بر اساس آن باید پاسخ‌گو باشد.

 


نظر شما چیست؟