اطلاع‌نامه‌های دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی توزیع شد

اطلاع‌نامه‌های دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی توزیع شد


چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸ اطلاع‌نامه‌های دانش‌آموزان پایه‌های چهارم، پنجم و ششم از سوی سرمعلمیت این دوره توزیع شد.

سرمعلیمت دوره‌ی ابتدایی یادآور شد که رتبه‌بندی دانش‌آموزان بر اساس لایحه‌ی جدید وزارت معارف، صورت می‌گیرد که طبق آن دانش‌آموزان بعد از این در ربته‌های اول، دوم و سوم و یا ناکام قرار نمی‌گیرد. آقای رهنورد افزود که دانش‌آموزان در پنج دسته نظر به درصدی نمرات در گروه‌های الف، ب، ج، دال و هـ رتبه‌بندی می‌شوند که گروه الف، از جمله دانش‌آموزان ممتاز محسوب می‌شوند و دانش‌آموزانی که در گروه هـ قرار می‌گیرند، در پارچه‌های شان به جای ذکر واژه‌ی ناکام، «تلاش بیشتر» ذکر می‌شود.

استاد رویش ضمن تبریکی به دانش‌آموزان و اولیای آنان یادآور شد، خیلی خوشحال است که آنان یک‌دور از سال آموزشی را موفقانه سپری کرده‌اند و خاطر نشان کرد که آنان “با بهترین معلمان و بهترین حامیان می‌توانند درس بخوانند و از این بابت باید قدر نعمت‌های خدا را بدانند”. استاد رویش در ادامه با توجه به سطح کیفی آموزش و روند رو ‌به رشد آموزش یادآور شد که دانش‌آموزان باید پرسیدن را یاد بگیرند؛ زیرا به باور او، «گفتن چرا احترام به خود است.» او افزود: شما باید در مقابل هر مساله‌ای از معلمان خود بپرسید که چرا چنین شده‌است… .

شماری از دانش‌آموزانی که در امتحانات چهارونیم‌ماه امسال در پایه‌های ابتدایی موفق شدند که نمرات کامل به‌دست آورند، از سوی مدیریت لیسه‌ی عالی معرفت با اهدای تقدیرنامه مورد تشویق قرار گرفتند. الهام فرزند علی‌خان از صنف پنجم ب دختران، خدیجه فرزند محمدابراهیم از صنف ششم الف دختران، محمد فرزند میرحسین از صنف ششم پسران، رعنا فرزند عوض از صنف چهارم ب دختران، هما فرزند نجیب‌الله از صنف چهارم ب دختران، آرزو فرزند عصمت‌الله از صنف چهارم ج دختران و محمدداوود فرزند غلام‌نبی از صنف چهارم ج پسران توانستند نمره‌ی مکمل در امتحانات چهارونیم‌ماه به دست آورند.

قابل یادآوری است که توزیع اطلاع‌نامه‌های دوره‌ی اصول صنفی قبل از رخصتی‌ها به پایان رسید و اطلاع‌نامه‌های دوره‌های متوسطه و لیسه بعد از بررسی‌های لازم چند روز بعد توزیع خواهد شد.


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page