امتحانات ورودی برای سال آموزشی ۱۳۹۸

امتحانات ورودی برای سال آموزشی ۱۳۹۸


جریان امتحانات ورودی برای سال آموزشی ۱۳۹۸ در لیسه‌ی عالی معرفت
این امتحانات از ۱۱ حوت آغاز شد و تا ۲۳ حوت ادامه خواهد داشت. به گفته‌ی مسوول امتحانات نزدیک به سه‌صد تن در پایه‌های مختلف در امتحانات ورودی برای سال آینده شرکت کرده‌اند که شماری از این داوطلبان نتیجه‌ی امتحانات شان معلوم شده و نتیجه‌ی افراد باقی‌مانده بعد از ختم روند امتحانات معلوم خواهد شد.


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page