انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی در معرفت برگزار شد

انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی در معرفت برگزار شد


انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی برای سال ۱۳۹۷ آموزشی، در معرفت برگزار شد. این انتخابات که پنج‌شنبه ۱۸ عقرب ۱۳۹۶ راه‌اندازی شده‌بود، روسای شورای دانش‌آموزی بخش دختران و پسران انتخاب شدند.

انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی، در دو بخش پسران و دختران با معیار‌های مشخص همه ساله برگزار می‌شود که مهم‌ترین معیار نامزد شدن در ریاست شورای دانش‌آموزی داشتن نمره‌ی بالا (بالاتر از ۸۵ درصد نمره) و نداشتن مورد تخطی انضباطی، تایید مراجع مسوول از اهلیت و شایستگی نامزدان است. بعد از بررسی این موردها، کسانی که خود را نامزد می‌کنند، با یک برنامه‌ی عملی وارد پروسه‌ی انتخابات شده، برنامه‌ی هر نامزد از سوی معاونت پرورشی بررسی می‌شود. بر اساس این معیارها، برای احراز پست ریاست شورای دانش‌آموزی برای سال ۱۳۹۷ آموزشی، از بخش دختران، تمنا سلطانی، بهاره مهری، مرضیه عظیمی و سمیه شهامت و از بخش پسران محمد هادی احمدی، مشتاق محمودی و رحمت‌الله پیام، نامزد شدند که هرکدام با یک معاون و یک منشی به عنوان تکت‌های مستقل انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی برای سال ۱۳۹۷ شرکت کرده‌بودند.

در انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی، به نامزدان زمان معین برای کمپاین انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات داده می‌شود. طبق لایحه، کمیسیون انتخابات از روند کمپاین نامزدان نظارت می‌کنند. هرگاه از نامزدی، در جریان فعالیت‌های انتخاباتی‌شان شکایت شود، کمیسیون به شکایت‌ها رسیدگی کرده، مورد شکایت را به عنوان تخلف انتخاباتی برای کاندیدهای متخلف گوش‌زد کرده، مطابق اصول با آن‌ها برخورد می‌کند. طبق قانون، در انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی از صنف چهار تا صنف دوازدهم، حق رای دارند؛ اما دانش‌آموزان دوره‌ی اصول صنفی شامل پروسه‌ی رای‌دهی برای انتخاب رییس شورای دانش‌آموزی نمی‌شوند.

بعد از ختم مبارزات انتخاباتی، کمیسیون انتخابات، انتخابات را برگزار می‌کند. کمیسیون بعد از شمارش آرا، یک نامزد در بخش دختران و یک نامزد در بخش پسران را که بلندترین رای دانش‌آموزان را به دست آورده باشد، به عنوان رییس شورای دانش‌آموزی معرفی می‌کند. جریان شمارش آرا زیر نظر اعضای کمیسیون و ناظران که نماینده‌های خاص کاندیدها را نیز شامل می‌شود، صورت می‌گیرد.

در انتخابات ۱۸ عقرب امسال، میزان سهم‌گیری دانش‌آموزان قابل توجه بود. در این انتخابات، تعداد برگه‌های باطل و سفید خیلی کم بود. این موضوع، مساله‌ی انتخاب دقیق دانش‌آموزان برای انتخاب کردن رییس شورای دانش‌آموزی را واضح می‌کند.

بر اساس اعلان نتیجه از سوی کیمسیون انتخابات، سمیه شهامت با گرفتن رای بالا نسبت به دیگر نامزدان رییس شورای دانش‌آموزی در بخش دختران معرفی شد و رحمت‌الله پیام با به دست آوردن رای بیشتر نسبت به دیگر نامزدان، رییس شورای دانش‌آموزی در بخش پسران انتخاب شد. بر اساس اعلان کمیسیون انتخابات مرضیه عظیمی ۲۱٫۳ درصد، تمنا سلطانی ۲۴٫۷۵ درصد، بهاره مهری ۱۷٫۰۱ درصد و سمیه شهامت ۳۶٫۹ درصد رای دانش آموزان را به دست آورده است. در بخش پسران محمدهادی احمدی ۲۱٫۸۶ درصد، مشتاق محمودی ۳۲٫۲۲ درصد و رحمت‌الله پیام با کسب ۴۵٫۹۱ درصد کل آرا را به دست آوردند.

قابل یادآوری است که انتخابات شورای دانش‌آموزی همه ساله در معرفت برگزار می‌شود و تمامی فعالیت‌های جنبی در معرفت با نظارت مراجع بالا، با سهم‌گیری فعال شورای دانش‌آموزی برگزار می‌شود. امسال معاونت پرورشی تلاش کرد تا انتخابات را طبق اصول دموکراتیک برگزار کند.

احمدعلی حسنی


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn