آموزش‌های جنبی در معرفت

آموزش‌های جنبی در معرفت


موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، در کنار هرچه بهترشدن روند آموزش و پرورش در لیسه عالی معرفت، برنامه‌های جنبی دیگر را نیز برای دانش‌آموزان علاقمند فراهم ساخته است. این برنامه‌ها شامل آموزش کار در رادیو معرفت، آموزش‌ تخنیک برق و جنراتور، آموزش‌ برنامه‌های کمپیوتر، عکاسی، نقاشی، خوشنویسی و تخنیک استدیو می‎‌باشد. این برنامه‌ها زمینه را برای رشد استعداد دانش‌آموزان فراهم ساخته تا هرکدام بنابر علایق و استعدادی که دارند، جذب و آموزش‌های ابتدایی را حاصل نمایند. اما در کنار آموزش برنامه‌های تخنیکی نیاز است تا دانش‌آموزان که آینده سازان همین جامعه است، لازم است تا آموزش‌های شهروندی و تجربه انتخابات را نیز برای رسیدن به یک نظام  دموکراتیک و مردمی تجربه کنند.

برهمین اساس است که لیسه عالی معرفت همه ساله ریاست شورای دانش‌آموزان بخش پسران ودختران این لیسه را از طریق برگزاری انتخابات دموکراتیک ورقابت سالم بر می‌گزیند. در این انتخابات دانش‌آموزان براساس معیار و اصولی که ترتیب شده، خودرا کاندیدا نموده و پس از ارزیابی ونهایی شدن پروسه ثبت نام، کاندیدا کمپاین نموده و با برگزاری مناظره‌ها میان کاندیدان بسوی انتخابات می‌روند.

تجربه انتخابات در دوران مکتب و تمرین آن می‌تواند، دانش‌آموزان را  بابرنامه، مسوول، پرسشگر و همچنان متعهد بار بیاورد تا در برابر رای شان که تعیین کننده سرنوشت شان می‌باشد، بی‌تفاوت نباشد و تاثیر رای شان را در شکل دهی نظام و نقش فرد مورد نظرش را عملا ببیند. اینجاست که دانش‌آموزان با تجربه چنین روندی آگاهانه به پای صندوق‌‎های رای می‌روند تا برای انتخابات کشوری که فردا در آنتظارشان هست، تا زعیم سیاسی شان را تعیین کنند.

برای سال تعلیمی ۱۳۹۶ خورشیدی شش تن از دانش آموزان( سه تن از پسران و سه تن از دختران) خودرا برای پست ریاست شورای دانش‌آموزان کاندیدا کرده‌اند. مجتبی “رضایی” از صنف دهم ب، میثم “افتخار” دهم الف و لیاقت علی “عطایی” نهم  و از بخش دختران فرشته “بختیاری” از صنف دهم الف، رویا “رحیمی” از صنف دهم ب و سایمه “دریابی” از صنف هشتم خودرا برای پست ریاست شورای دانش آموزان کاندیدا کرده‌اند. قرار است که انتخابات شورای دانش آموزان لیسه عالی معرفت بتاریخ ۱۵ عقرب سال جاری به روز شنبه برگزار شود.

ریاست شورای دانش آموزان برحال لیسه عالی معرفت را از بخش پسران کمیل “عسکری” دانش آموز کلاس یازدهم و از بخش دختران را  صدیقه “عطایی” دانش آموز صنف دهم به عهده دارد.


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn