انتقال مسوولیت ریاست شورای دانش آموزان لیسه عالی معرفت

انتقال مسوولیت ریاست شورای دانش آموزان لیسه عالی معرفت


امروز پنجشنه، ۲۷  عقرب ۱۳۹۵، همزمان با روز جهانی دانش آموز، طی مراسم ویژه ای مسوولیت ریاست شورای دانش آموزان لیسه عالی معرفت از روسای قبلی به روسای جدید منتقل شد. این برنامه با حضور شمار زیادی از دانش آموزان و استادان لیسه عالی معرفت، هیأت اداری موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، اولیای دانش آموزان و شماری از شخصیت های اجتماعی، در تالار کنفرانس های لیسه عالی معرفت برگزار گردید.

برنامه با تلاوت قران کریم توسط عاطفه دانش‌آموز کلاس دهم لیسه عالی معرفت و اجرای «سرود معرفت» توسط گروه موسیقی لیسه عالی معرفت آغاز شد. صدیقه عطایی و احمدکمیل عسکری روسای شورای دانش‌آموزان معرفت در سال ۱۳۹۵ خورشیدی (بخش دختران و پسران) اولین سخنرانان این برنامه بودند.

رؤسای قبلی شورای دانش‌آموزان، ابتدا روز جهانی دانش‌آموزان را تبریک گفتند و سپس گزارش مختصری از فعالیت ها و دستاوردهای شورای دانش آموزان در سال تعلیمی ۱۳۹۵ ارایه کردند. آن ها از هیأت اداری و همکاران شورای دانش آموزان در سال جاری تشکر و قدردانی نمودند و از تجربه های آموزنده ای که در سال جاری از کار در شورای دانش آموزان به دست آورده بودند، یاد کردند. صدیقه عطایی و احمدکمیل عسکری دانش آموزان صنف دهم لیسه عالی معرفت هستند.

در بخش بعدی برنامه، اعتبارنامه رسمی مقام ریاست شورای دانش آموزان از سوی ریاست موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت و مدیریت لیسه عالی معرفت به خانم فرشته بختیاری و مجتبا رضایی روسای جدید شورای دانش آموزان لیسه عالی معرفت اهدا گردید. فرشته بختیاری و مجتبا رضایی در انتخابات ریاست شورای دانش آموزان لیسه عالی معرفت که به تاریخ ۱۵عقرب برگزار گردیده بود، توانستند بیشترین آرای دانش آموزان را به دست بیاورند و برنده انتخابات شوند. خانم  نوریه و آقای رحمت الله به عنوان معاونان، و خانم سعدیه و آقای مشتاق به عنوان منشیان شورای دانش آموزان در تکت انتخاباتی فرشته بختیاری و مجتبا رضایی ثبت شده بودند که در جریان انتخابات برنده شدند.

پس از اهدای اعتبارنامه، احمدکمیل عسکری و صدیقه عطایی روسای پیشین شورای دانش آموزان، بطور رسمی مسوولیت ریاست شورا را  به مجتبی رضایی و فرشته بختیاری واگذار کردند و کلید دفتر شورای دانش آموزان را به آن ها تحویل دادند.

آن ها ضمن تبریکی به رؤسای جدید شورا و آرزوی موفقیت برای آن ها، اعلان داشتند که همچنان به عنوان همکار در کنار شورا بوده و آنان را برای پیشبرد این مسوولیت همکاری خواهند کرد.

قسمت بعدی برنامه به سخنان مجتبی رضایی و فرشته بختیاری روسای جدید شورای دانش آموزان اختصاص داشت. آن ها از تمامی دانش آموزانی که به آن ها اعتماد کردند و رای دادند، و نیز از همکاران خود در جریان انتخابات، تشکر و قدردانی کردند. آن ها گفتند که برای انجام وظایف و مسوولیت های شان در مقام ریاست شورای دانش آموزان، به صورت جدی تلاش خواهند کرد و برنامه های آموزشی و فرهنگی مشخصی را برگزار خواهند نمود. آن ها همچنین تأکید کردند که تمامی برنامه های شورای دانش آموزان را در هماهنگی با مدیریت لیسه عالی معرفت، برای تقویت فضای آموزشی و ترویج مطالعه، نویسندگی و مباحثات آموزشی به منصه اجرا خواهند گذاشت. فرشته بختیاری و مجتبا رضایی امسال صنف دهم آموزشی شان را در لیسه عالی معرفت به پایان می رسانند.

استاد محمدحسین سرامد، رییس اجرایی موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، در سخنان کوتاهی از تلاش های روسای قبلی شورای دانش آموزان تقدیر و سپاسگزاری کرد و احراز مقام ریاست شورای دانش آموزان را برای روسای جدید تبریک گفت. او اشاره کرد که کار در شورای دانش آموزان تجربه آموزنده ای برای دانش آموزان است. او همچنین گفت که شورای دانش آموزان نقش مهم و موثری در فضای آموزشی و پرورشی لیسه عالی معرفت دارد و آرزو کرد که این شورا بتواند در هماهنگی با اداره و هیأت استادان معرفت در سال آینده برای تأمین فضای پرپارتر، موثرتر و بهتر آموزشی و پرورشی نقش موثرتری بازی کنند. او گفت که موسسه و لیسه عالی معرفت از برنامه های شورای دانش آموزان، در هماهنگی با مسوولان لیسه عالی معرفت، حمایت می کند.

استاد عزیزالله رویش، استاد آموزش های مدنی و عضو هیأت مدیره موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، نیز بر اهمیت تجربه رقابت های انتخاباتی برای ریاست شورای دانش آموزان تأکید کرد و آرزو کرد که این دانش آموزان در آینده بتوانند تجربه های موفقی در رقابت های انتخاباتی برای مدیریت و رهبری کشور داشته باشند. او نقش آموزنده رقابت های انتخاباتی در شورای دانش آموزان را برای آموختن تجربه های مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی بسیار آموزنده و موثر دانست. استاد رویش نیز از تلاش های صدیقه عطایی و احمدکمیل عسکری و همکاران شان در شورای دانش آموزان در سال ۱۳۹۵ قدردانی کرد و گفت که به دلیل دو تایمه بودن برنامه های مکتب، پیشبرد برنامه های شورای دانش آموزان را بسیار سخت و زمان بر بوده است. با این حال، آن ها توانستند شورا را موفقانه مدیریت کنند. استاد رویش همچنان برای فرشته بختیاری و مجتبا رضایی روسای جدید شورای دانش آموزان آرزوی موفقیت کرد و بر نقش موثر آن ها در ایجاد یک فضای موثر آموزشی تأکید نمود.

برنامه با اجرای ترانه ای از سوی گروه موسیقی معرفت به پایان رسید. مجریان برنامه از روسای قبلی شورای دانش آموزان، مدیریت لیسه عالی معرفت، مدیریت اطلاعات و فرهنگ، استدیوی موسیقی معرفت و گروه ترانه خوانان معرفت و دیگر همکاران برای تدارک و اجرای این برنامه سپاسگزاری کردند و از مهمانان خواستند که روسای جدید شورای دانش آموزان را به دفتر شان راهنمایی کنند.

گفتنی است که انتخابات ریاست شورای دانش آموزان لیسه عالی معرفت هرساله در پایان سال آموزشی در دو بخش دختران و پسران در میان دانش آموزان معرفت برگزار می شود و در هر انتخابات دو نفر برای ریاست شورای دانش آموزان بخش دختران و بخش پسران انتخاب می شوند. همچنین در هر تکت انتخاباتی یک نفر به عنوان معاون و یک نفر به عنوان منشی معرفی در کنار هر رییس ثبت و معرفی می شوند. انتخابات شورای دانش آموزان بعد از یک هفته مبارزه انتخاباتی برگزار می شود و دانش آموزان از صنف چهارم تا صنف دوازدهم در یک روند سری و آزاد، به تکت های انتخاباتی رای می دهند.


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn