کتاب روایت یک‌انتخاب رونمایی شد

کتاب روایت یک‌انتخاب رونمایی شد


کتاب روایت یک‌انتخاب، نوشته‌ی معلم عزیز رویش رونمایی شد. محفل رونمایی این کتاب که در تالار فرانسیس دوسوزا در لیسه‌ی عالی معرفت برگزار شده‌بود، با حضور جمع کثیری از سیاست‌مداران و استادان دانشگاه و جوانان همراه بود.

در این محفل تیمورشاران نویسنده‌ی «کتاب دولت شبکه‌ای» و معین پالیسی ارگان‌های محل، جواد سلطانی، استاد دانشگاه ابن سینا، داکتر قاسم وفایی‌زاده نویسنده‌ی کتاب «سیاست‌ورزی قومی و بنای صلح در افغانستان» و معین اداره‌ی ملکی هوانوردی و معلم عزیز رویش نویسنده‌ی کتاب سخن‌رانی کردند. همراه با سخن‌رانی، برنامه با اجرای ترانه‌های زیبا توسط گروه ترانه‌خوانی معرفت نیز همراه بود.

دکتور تیمورشاران نشر کتاب«روایت یک انتخاب» را در حال حاضر یک جسارت توصیف کرد، زیرا به باور ایشان، نشر خاطرات سیاسی در شروع فعالیت‌های سیاسی و افشاگری‌های عمل‌کردهای سیاست‌مدارانی که تا هنوز در سیاست فعال اند، جرات و جسارت بزرگ می‌خواهد. آقای شاران با وصف این موضوع، کتاب را یک منبع با ابرزش برای جوانان خواند و خاطرنشان کرد که این کتاب می‌تواند آدرس خوبی جهت آگاهی از تعاملات سیاسی، برای جوانان باشد. ایشان یادآور شد که «روایت یک انتخاب» با نگاه دقیق به مسایل گردآوری شده و با زبان صادقانه برای مخاطبان عرضه شده‌است. در ادامه آقای شاران، کتاب را محدود به فعالیت‌های یک بخش خاص عنوان کرد که به گفته‌ی ایشان، محتوای کتاب بیشتر بر فعالیت‌های«اتاق فکر» متمرکز بوده و بیرون از جریان‌های «هزارگی» به مسایل دیگر نپرداخته‌است. به باور آقای شاران، بهتر بود که در کتاب، اعضای کمپاین تیم انتخاباتی اشرف غنی به معرفی گرفته می‌شد. با توجه به این گفته‌ی آقای شاران “ادبیات درون‌گرایانه و درونی کردن سیاست به نفع مردم هزاره نیست وی هم‌چنان اضافه کرد که هزاره‌ها در مورد مناسبات با اقوام و حلقات سیاسی دیگر و ارتباط با کشورهای خارجی بیشتر از هر زمانی باید متمرکز باشد.

دکتور جواد سلطانی هم‌چنان بخش بزرگ کتاب را مختص به فعالیت‌های «اتاق فکر» خواند و یادآور شد که کتاب«روایت یک انتخاب» تمرکز به روایت یک تجربه‌ی سیاسی برای عزیز رویش است که تعدادی از نخبه‌های هزاره در یک اتاق برای بیرون‌رفت از مشکلات هزاره گرد‌ هم آمده‌بودند. آقای سلطانی افزود که ما در اتاق فکر ۲۳۰ نفر از تحصیل‌کردگان هزاره را فهرست کرده‌بودیم که برای بیرون‌رفت از مشکلات کار کنیم؛ اما تشکیل این تیم با مخالفت‌های جریان‌های هزارگی بیشتر از هرکسی دیگر مواجه شد. آقای سلطانی یادآور شد که اتاق فکر برای بیان مشروع نیازمندی‌های جامعه‌ی ما تشکیل شد و قرار بود که از این خواسته‌ها حمایت و دفاع شود. در ادامه آقای سلطانی اظهار داشت که اتاق فکر “برای اشرف‌غنی کار نمی‌کرد، بلکه می‌خواست مسیر سیاست را تصحیح کند که منافع عمومی در آن مدنظر باشد. وی علاوه کرد که کتاب «روایت یک انتخاب» مبین تمام فعالیت‌های اتاق فکر نیست، بلکه یک بخشی از فعالیت‌های اتاق فکر از دید آقای رویش است. ایشان هم‌چنان نشر کتاب را به موقع خواند و یادآور شد نسل فعلی و نسل بعدی با مطالعه‌ی این کتاب در مورد فعالیت یک جریان فکری جدا از باورهای که در حال حاضر در رابطه به چگونگی کار تیم اتاق فکر وجود دارد، قضاوت خواهند کرد.

دکتور قاسم وفایی‌زاده، ضمن تبریکی به مناسبت نشر کتاب«روایت یک انتخاب»، معلم عزیز رویش را به عنوان معلم مستقیم برای معرفتی‌ها و معلم غیر مستقیم در سطح جامعه عنوان کرد. آقای وفایی‌زاده در نخست به چالش عمومی در سطح جامعه‌ی هزاره اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که هزاره‌ها هنوز در سیاست نو وارد اند و در بخش کلان تعاملات سیاسی در افغانستان سهیم نیستند. در ادامه ایشان از ضعفی که در ارتباط میان قریه و شهر بود اشاره کرد و حمایت نکردن این دو جریان از هم‌دیگر را یک نقض عمومی و غیر قابل جبران توصیف کرد. وی علاوه کرد که باید نخبه‌های که در سطح قریه‌ها ظهور می‌کنند باید از طرف نخبه‌های شهری حمایت شوند و برعکس. به باور آقای وفایی‌زاده، هزاره‌ها در اندیشه و فکر سیاسی از نخبه‌های جامعه‌اند؛ اما در ترجمه‌ی آن در عمل سیاسی ناکام اند. ایشان با اشاره به پیشینه‌ی تاریخی هزاره‌ها، هزاره‌ها را صاحب اندیشه‌ی«محکوم» باز تعریف کرد که به گفته‌ی ایشان، هزاره‌ها بیش از هرجریان دیگری در افغانستان دولت گریز بوده‌اند. روی این اساس پایه‌ی گفته‌های آقای وفایی‌زاده برمبنای تحلیل و برداشت از کتاب «روایت یک انتخاب» می‌چرخید و این کتاب را نیز نشانه‌ای از سیاست‌ورزی یک نخبه‌ی هزاره در جامعه‌ی کنونی افغانستان عنوان کرد. وی با این پرسش که چرا هنوز با وجود نخبه‌های خوش‌فکر و اندیشه‌ی هزاره، نتوانسته‌اند به یک راه حل مناسب برسند، کتاب روایت یک انتخاب را جرقه‌ی اساسی برای نسل جدید افغانستان خواند و نشر آن را برای نویسنده، برداشتن یک قدم بزرگ برای تجربه‌های بزرگ‌تری توصیف کرد.

معلم عزیز رویش، نویسنده‌ی کتاب ضمن یادآوری در تاخیر چاپ کتاب، یادآور شد که قرار بود این کتاب حدود دو ماه قبل از آغاز کمپاین‌های انتخاباتی نشر شود، که به گفته‌ی ایشان مردم با مطالعه‌ی کتاب قضاوت خود را در مورد انتخاب ایشان به عنوان نماینده در مجلس نمایندگان داشته باشند و با شناخت لازم به ایشان رای دهند. آقای رویش برخلاف گفته‌های سخن‌ران‌های منتقدان کتاب، یادآور شد که در کتاب «روایت یک انتخاب» اشاره‌ی اندکی به فعالیت«اتاق فکر» شده‌است، بقیه‌ی کتاب در رابطه به تشکیل تیم اتاق فکر و مناسبات ایشان با اشرف‌غنی نوشته شده‌است. ایشان با اشاره به عوامل بازدارنده در فعالیت‌های موثر اتاق فکر، از تشکیل تیمی سخن گفت که به گفته‌ی ایشان” حدود ۶۹ نفر از تحصیل‌کردگان و نخبه‌های هزاره بعد از معرفی به اشرف‌غنی، به وی گفته‌اند که ما همه آمده‌ایم تا با شما بیعت کنیم”. آقای رویش از تفاوت سلیقه در میان اعضای اتاق فکر سخن گفت و اظهار داشت که هر عضو از تیم اتاق فکر به آن‌چیزی که خود شان می‌خواستند می‌پرداختد که به گفته‌ی ایشان، فکر منسجمی برای کار و یا ارایه‌ی راه حل وجود نداشته‌است. آقای رویش در رابطه به فعالیت‌های سیاسی‌اش در اتاق فکر و همراهی با اشرف‌غنی در کمپاین انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: همراهی من با اشرف‌غنی بیشتر به عنوان یک دوست بود. آقای رویش علاوه کرد که رابطه‌ی اشرف‌غنی همواره با ایشان دوستانه بوده‌است و در مورد تشکیل تکت انتخاباتی، با ایشان همیشه مشوره می‌کرده‌است.

در ادامه آقای رویش از نبود میکانیزم فکری منجسم برای بیرون رفت از مشکلات جامعه در اتاق فکر‌ سخن گفت و یادآور شد که هدف من کار در اتاق فکر و همراهی با اشرف‌غنی، ساختن تاریخی برای افغانستان بود که منجر به تغییر مثبت برای تمام جامعه شود. وی علاوه کرد که از صحبت‌هایش با اشرف‌غنی، نزدیک به ۴۰ ساعت صوت ضبط شده‌ دارد و یادآور شد که با وجود اشاره به همکاری ایشان با اشرف‌غنی در کتاب«روایت یک انتخاب»، در مورد رابطه‌ی خود با اشرف‌غنی به صورت مفصل، روزی به صورت واضح و عریان سخن خواهد گفت. آقای رویش از حلقاتی به نمایندگی از حزب وحدت سخن گفت که فقط از موضع منافع حزب وحدت در اتاق فکر سخن می‌گفتند و به گفته‌ی ایشان تمامی اعضای اتاق فکر حتا حاضر نشدند برای همراهی تیم اشرف‌غنی یک اعلامیه‌ی حمایتی نشر کنند. هم‌چنان ایشان در مورد کتاب «روایت یک انتخاب» افزود که در کتاب هیچ رازی افشا نشده‌است، به این دلیل که در کار آنها چیزی برای پنهان کردن نبوده‌است که پنهان کنند. به باور آقای رویش سیاست نباید مرجع بی‌باوری و بی‌اعتمادی باشد؛ سیاست باید عریان، شفاف و صادقانه باشد. وی در این مورد اظهار داشت: اگر من در انتخابات پیش‌رو به پارلمان راه پیدا کردم، می‌گویم که ظاهر قدیر در باره‌ی این مساله چنین نظر داد، و اگر او و یا هرکس دیگر در موردی با من صحبت نکردند، برای همه می‌گویم که فلانی در این مورد، هیچ صحبتی نکرد.

کتاب «روایت یک انتخاب» دومین اثر چاپ شده، بعد از کتاب «بگذار نفس بکشم» توسط معلم عزیز رویش است. روایت یک انتخاب پیش از این به صورت مقاله در روزنامه‌ی جامعه‌ی باز نشر شده‌است که اینک، ما حمایت مالی انجنیر عارف ظفیر، توسط موسسه‌ی تاریخ شفاهی افغانستان، به تعداد ۳۰۰۰ نسخه در ۴۵۸ صفحه/برگ چاپ شده‌است.

 

 


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page