پاس‌داشت از روز دانش‌آموز

پاس‌داشت از روز دانش‌آموز


دوشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶، معاونت پرورشی طی برنامه‌ای از فعالیت‌های گروهی و نهادی دانش‌آموزان تقدیر به عمل آورد. در این برنامه از روسای شورای دانش‌آموزی و اعضای هیات اداری شورای دانش‌آموزی در سال ۱۳۹۶، روسای شورای دانش‌آموزی ۱۳۹۷، سر گروه‌ها و سر تیم‌های برتر، از پایه‌های ابتدایی تا لیسه از بخش دانش‌آموزان دختر و پسر که سر گروه‌ها و سر تیم‌ها، با اهدای تصدیق‌نامه و لوح تقدیر از کارکردهای آنان قدردانی صورت گرفت.

آصف مهاجر معاون پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت، تجربه‌ی نهادی و فعالیت‌های گروهی دانش‌آموزان را تجربه‌ی مدنی توصیف کرد و تشویق و تقدیر دانش‌آموزانی که کار گروهی انجام می‌دهند و یا در بخش نظم و انضباط فعالیت دارند، در راستای تقویت فعالیت‌های نهادی مفید ارزیابی کرد. او گفت آنانی که در امر تامین  نظم معرفت سهم گرفته اند باید تشویق کنیم چون این امر به آن‌ها بیشتر انگیزه می‌دهند تا در فعالیت‌های جنبی و نهادی مشارکت داشته باشند. معاون پرورشی معرفت گفت: نظم اساس هر نوع پیشرفت و ترقی است، هیچ جامعه‌ای در نبود نظم و قانون‌گرایی به پیشرفت و توسعه دست پیدا نکرده است، هدف ما این است که دانش‌‌آموزان را نظم‌پذیر و قانون‌گرا بار بیاوریم تا از این طریق در راستای رسیدن به یک جامعه‌ی نظم پذیر و قانون‌مند گام برداریم.

آقای مهاجر ضمن تشکری از  فعالیت‌های خوب  و قناعت‌بخش شورای دانش‌آموزی ۱۳۹۶ برای آنان آرزوی موفقیت کرد و از شورای جدید دانش‌آموزی خواست تا با رویکرد متفاوت روند تجربه‌های مدنی را در معرفت نهادمند و تقویت سازد.

انور آسایی مدیر لیسه‌ی عالی معرفت نیز ختم کاری موفقانه‌ی یک‌ساله‌ی شورای دانش‌آموزی ۱۳۹۶ را تبریک گفت و یادآور شد که برای نهادینه کردن فرهنگ مسوولیت‌پذیری و مسوول پروری باید کارهای موثر و بزرگ انجام شود. در ادامه آقای آسایی با خوشبینی تمام برای شورای دانش‌آموزی ۱۳۹۷ آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست تا در پیشبرد برنامه‌های که به آن‌ها سپرده می‌شود دقیق و کوشا باشند.

هیات اداری شورای دانش‌آموزی که متشکل از دو رییس در بخش پسران و دختران، معاونان و دبیران ریاست شورا، همراه با روسا و اعضای انجمن‌های زیر مجموعه‌ی شورا استند، از سوی معاونت پرورشی تقدیر شدند. در این برنامه، ریاست شورای دانش‌آموزی ۱۳۹۶ نیز از تمامی کارمندان شورا و عضو انجمن‌های زیر مجموعه‌ی شان قدردانی کرد و همراه با آن، ریاست شورای دانش‌آموزی در بخش پسران و دختران، از هر بخش یک انجمن را به عنوان فعال‌ترین انجمن سال معرفی کردند و به صورت ویژه مورد تقدیر قرار دادند. ریاست شورای ۱۳۹۶ هدف از قدردانی ویژه‌ی یک انجمن را فعالیت‌های موثر در طول یک سال عنوان کرد و یادآور شد که برای تشویق در سهم‌گیری فعال در برنامه‌های موثر این کار را کردند.

در این برنامه، بیشتر از ۳۰۰ نفر از اعضای هیات اداری شورا، روسای انجمن‌ها و اعضای آن، سرگروه‌ها، سرتیم‌ها، انضباط‌ها، قهرمانان بخش ورزش و نویسنده‌های برتر مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند، افرادی که در جریان یک سال آموزشی، در کنار درس‌های‌شان، به فعالیت‌های جنبی و گروهی پرداخته و وظایف محوله‌ را به صورت مسوولانه انجام داده اند.

در برنامه گرامی‌داشت از روز دانش‌آموز رییسان شورای دانش‌آموزی سال آموزشی ۱۳۹۷ نیز معرفی شد و از طرف مدیریت و معاونت پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت به آنان اعتبارنامه داده شد. با اهدای اعتبارنامه به رییسان شورای ۱۳۹۷، آنان به صورت رسمی مسوول رهبری و مدیریت شورای دانش‌آموزی در سال بعد شناخته می‌شود که رحمت‌الله پیام از بخش پسران و سمیه شهامت از بخش دختران در یک انتخابات  آزاد و شفاف به عنوان روسای شورای دانش‌آموزی برای سال ۱۳۹۷ انتخاب شده اند.

قابل یادآوری است که با تاسیس معاونت پرورشی، امسال اولین بار است که در یک روز تحت نام روز دانش‌آموز، همه‌ی دانش‌آموزان فعال که در کارهای جنبی و گروهی مشارکت دارند، مورد تشویق قرار می‌گیرند و به آنان تصدیق‌نامه و تقدیرنامه اهدا می‌شوند.

احمدعلی حسنی


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn