معلم خوب

معلم خوب

عزیزه امیری، سر معلم اصول صنفی

۱۸ میزان ۱۳۹۸

779 بار


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page

در واقع ما هر آنچه هستیم،  هرکه هستیم و در هر موقف و موقعیتی که هستیم، مرهون زحمات و تلاش‌های معلمان خوب ما بوده است. چنانچه ارسطو می‌گوید: «افتخار کسانی‌که به کودکان تعلیم می‌دهند بیش از کسانی است که آن‌ها را به وجود می‌آورند».

می‌خواهم در پیوند به ویژگی‌های معلم خوب یا معلم برتر حرف و نظری داشته باشم. معلمین نقش اساسی و کلیدی در موفقیت دانش‌آموزان دارند. یک معلم خوب دارای ویژگی‌های مختلف است که می‌تواند به پیشرفت دانش‌آموزان کمک کند. معلم خوب کسی است که تدریس برای آن‌ها فقط یک شغل نیست، بلکه با وجود شان عجین است و با تمام توانایی به آن می‌پردازند و از کار شان احساس شادی و رضایت می‌کنند و این احساس را به دانش‌آموزان خود نیز منتقل می‌کنند. هوش و درک از ویژگی‌های خوب معلم است، زیرا این خصوصیات باعث می‌شود که معلم رفتارهای دانش‌آموزان را بفهمد و از این طریق همکاری با آن‌ها آسان می‌شود. یک معلم خوب باید درک بالایی برای فهم آنچه در دنیای شاگردان اتفاق می‌افتد، داشته باشد.

دانش و آگاهی و مهارت‌های حرفه‌ای داشته باشد و به آنچه که درس می‌دهد، مسلط باشد. توانایی حرف‌زدن متناسب با سطح دانش‌آموزان یکی دیگر ازویژگی‌های خوب معلم است که یادگیری را جذاب و فهمیدن را آسان می‌کند.

معلم خوب رویاپرداز است.  آن‌ها تصاویری از موفقیت دارند وتا جایکه توانایی‌های شان اجازه می‌دهد، پیش می‌روند و همیشه به دنبال بهبود هستند.

معلم خوب خلاقیت دارد: دوست دارد تجارب جدید را آزمایش کند و برای رسیدن به نتایج علمی هر نوع خطر را بپذیرند.

معلم خوب همیشه می‌آموزد. دنبال حقیقت و معنا می‌باشد، دنبال چیزهای جدید موضوعات متنوع و از اندوخته های خود در زندگی استفاده می‌کند و درطول عمر درحال رشد و شگوفایی اند.

معلم خوب دقت دارد و برای دانش‌آموزانش یک الگو است. یعنی آنچه را که می‌خواهد با حرف‌زدن درس بدهد، با عمل بهتر می‌تواند، ارزش و هدف چیزهای که در جریان درس یاد می‌دهد را با روش دوستانه و هیجان‌انگیز نشان دهد.

معلم خوب روش‌های موثر تدریس را به کار می‌بندد و از روش‌های جدید تدریس استفاده می‌کند.

معلم خوب شخصی است با قلبی بزرگ، با عشق و صدق دل به دانش‌آموزان درس می‌دهد.

معلم خوب وجود خودش آموزش‌پذیر است. به همه نیازهای دانش‌آموزان پاسخ می‌دهد، نه تنها نیازهای که درموضوع انتخاب شده است.

معلم خوب در تدریس اشتیاق دارد و دانش‌آموزان می‌توانند شور و عشق معلم را درک کنند. معلم خوب موضوع تدریس و هدف را به خوبی می‌داند و خودش را آماده می‌سازد. معلم خوب با دانش‌آموزان وقت می‌گذراند و به آن‌ها وقت می‌دهد، مؤدب و دوستانه می‌باشد، حامی و دلگرم‌کننده می‌باشد و همچنان معلم خوب ظاهر آراسته و منظم دارد.

یک مقوله است: «اگر به من ماهی بدهی، یک روز مرا سیر کرده‌ای؛ ولی اگر به من ماهی‌گیری یاد بدهی، یک عمر مرا سیر کرده‌ای». این باید فلسفه یک معلم باشد. معلم خوب آگاه ، صبور، مهربان، انعطاف‌پذیر ، کاردان، شکیبا و با اخلاق خوش می‌باشد.

عزیزه امیری

 


نظر شما چیست؟