معلم را چگونه توصیف کنم؟

معلم را چگونه توصیف کنم؟

ام‌البنین محمدی، هفتم الف دختران

۱۸ میزان ۱۳۹۸

704 بار


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page

“معلم”؛ به این واژه بیشتر می‌اندیشم. درست نمی‌دانم در پی توصیف این کلمه هستم یا فقط می‌خواهم اندکی بیشتر در مورد این مقام حرف بزنم. آنچه بدستم می‌آید خط خطی‌های ناشی از سردرگمی روی کاغذ است. چیزی به ذهنم نمی‌رسد، از واژه‌ها یاری می‌طلبم ولی نه، واژه‌ها سر به زمین انداخته‌اند و از گفتن چیزی عاجز اند.

با خود فکر می‌کنم، راست می‌گویند چگونه کلمه‌ای باید باشد که بتواند شما را توصیف کند؟ مهربان، خوب، بی‌نقص، عالی، نه هیچ کدام. نه. هیچ کدام توانایی آن را ندارد، آن‌چه که مد نظر من و لایق تو باشد، شما را توصیف کند.

می‌دانم زیبایی چهره‌ی تان از هر گل و پروانه‌ای زیباتر است، صدای زیبا و دل‌نشین تان از صدای هر پرنده و آب‌شاری خوشایندتر و خوش‌نواتر به گوش می‌رسد، مهربانی و سخاوت‌مندی تان از خورشید و دریا و اقیانوس‌ها وسیع‌تر می‌نماید، دانش تان مانند شمعی برای ما در اوج تاریکی درخشان است، سخن‌های تان مانند پله‌های موفقیت و پیروزی است، تک تک نصیحت‌های تان برای ما راز موفقیت را روشن می‌کند و نوازش تان مانند راحتی، در آغوش مهربان‌ترین موجود خدا که انگار روبروی ابرها هستیم و از نم‌نم هر قطره سخن تان جان تازه می‌گیریم و هر آفرینی که می‌گویید انگار دنیایی را برای ما هدیه داده‌اید تا در آن آرزوهای خود را بهتر بکاریم، آرامشی که در سخنان تان دارید، با هیچ کلمه‌ای نمی‌توان توصیف کرد.

شما مانند فرشته‌ی نجات هستید که به کمک ما می‌آیید و ما مانند اسیران جهالت هستیم که تنها کلید رهایی ما شما هستید. فقط شما، همان شمعی هستید که تمام عالم پروانه‌ی آن هستند، زندگی تمام بشر در دستان و علم شما است که اگر نور شمع شما نباشد، بشر در میان تاریکی محو می‌شود. پس به خود ببالید و افتخار کنید شما تنها کسانی هستید که قابل ستایش اند. با این وجود بازهم نمی‌توانیم ستایش شما را در قالب کلمه‌های انبار شده در ذهن توصیف کرد.


نظر شما چیست؟