انتهای کوچه 

انتهای کوچه 

    آزاده اندیش       

۱۹ عقرب ۱۳۹۵

1298 بار


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

دختری تنها در انتهای کوچه نشته

بی خیال بازلف هایش مصروف

کسی انتظار کسی نیست

شمع ها خاموشانه می سوزد

و تمام می شود اما پروانه ی نیست

که دورادور شمع پرزند

خنده ها به گریه های غصه غصه وار تبدیل شده

گل آفتاب که دان هم سرش را پائین انداخته

آفتاب دست غروب را گرفته

دختری عروسک اش را به آتش کشیده

زندانی دیگرآذادی نمی خواهد

پرنده ها درون قفس استند و بی خیال از بودن در قفس

گل های امید پرپر شده

درخت آروزها هم خشکیده

فصل بهار دیگر شگوفه هایش را نمی خواهد

شاعری را شعر هایش بی زار

واژه ی عشق معنای وحشتناک

دوستی بوی خیانت رامی دهد بوی خیانت خیانت

ولی ۳ سال است من چشم به راه کسی استم

می دانم که تو حتماً می آیی

در انتظارتم ای تابناکترین و فروزان ترین ستاره ام

در انتظارتم ای تکتری معنای عشق

در انتظارتم ای شمع تاریکی هایم

ای سلطان سرزمین من

بیاکه این دوری و هجران تابه کی ؟؟

بیا و این کابوس دود غبار را پایان بده

و با اولین قدم هایت سرزمین ویرانه ی قلبم را آباد کن

درانتظارت ام


نظر شما چیست؟