تجلیل از فراغت دانش‌آموختگان زبان چینی و انگلیسی در معرفت

تجلیل از فراغت دانش‌آموختگان زبان چینی و انگلیسی در معرفت

۱۴ دلو ۱۳۹۷

بار


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page

پنج‌شنبه، ۱۱ دلو ۱۳۹۷ اکادمی زبان‌های معرفت(MLA) از فراغت دانش‌آموختگان زبان چینی و انگلیسی طی یک محفل رسمی در ایدیتوریم فرانسیس دوسوزا تجلیل به عمل آورد.

در این محفل نزدیک به ۲۰ دانش‌جو از دیپارتمنت زبان چینی و ۸ دانش‌جو از دیپارتمنت زبان انگلیسی اکادمی زبان‌های معرفت سند فراغت به دست‌آوردند.

این برنامه با سخن‌رانی، اجرای برنامه‌ی نمایش فرهنگی چینی، ترانه به زبان چینی و انگلیسی، مقاله‌خوانی به زبان فرانسوی، چینی و انگلیسی همراه بود. پروفیسور «لیوشانگ» استاد زبان چینی در انستیتیوت کنفوسیوس دانشگاه کابل، استاد عزیزالله رویش، رییس اجرایی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، یوسف رهنورد، رییس اجرایی دیپارتمنت زبان چینی انستیتیوت کنفوسیوس در دانشگاه کابل از سخن‌رانان برنامه بودند.

آقای لیو تجربه‌ی همکاری با معرفت را مایه‌ی دل‌گرمی آنان در توسعه‌ی زبان چینی توصیف کرد و یادآور شد که لیسه‌ی عالی معرفت تا کنون دانش‌جویان نمونه در بخش آموزش زبان چینی معرفی کرده‌است که تا کنون چندین تن از آنان در مسابقات پل ارتباطی چین شرکت کرده‌اند و همراه با آن تعدادی از طریق انستیتیوت کنفوسیوس بورسیه‌های تحصیلی در چین نیز کسب کرده‌اند.

استاد رویش در مورد رابطه‌ی تفکر و زبان سخن گفت و یادآور شد که زبان و آموزش آن آشنایی با تفکر و فرهنگ جدید است که تحرک ارادی ذهن انسان را در مورد فرهنگ و دانش جدید به نمایش می‌گذارد. استاد رویش در ادامه افزود: با آموختن یک زبان ما به گنجینه‌ای از مفاهیم دست می‌یابیم که عظمت و قدرت فکری انسان‌های دیگر را از طریق آن در می‌یابیم و خود را هم‌نوا با آن گنیجینه‌ی فکری و انسانی می‌دانیم.

آقای رهنورد آمدن در معرفت را مایه‌ی دل‌گرمی توصیف کرد و یادآور شد: آمدن در معرفت برای من لذت‌بخش است، زیرا در معرفت، انگیزه، امید و پشت‌کار وجود دارد. وی در ادامه از هم‌کاری‌های بیشتر انستیتیوت کنفوسیوس با معرفت سخن گفت و یادآور شد که فصل جدیدی از همکاری‌های انستیتیوت کنفوسیوس با معرفت آغاز خواهد شد.

گفتنی‌ست تا کنون از بخش زبان انگلیسی اکادمی زبان‌های معرفت بیش از هشت دور دانش‌جویان گوناگون فارغ شده‌اند و از بخش زبان چینی این دومین بار است که نزدیک به ۲۰ دانش‌جو موفق شدند زبان چینی را در اکادمی زبان‌های معرفت بیاموزند و سند فراغت به دست آورند.


متآسفیم، نظر دهی غیر فعال است.