زنگ مکتب نواخته شد

زنگ مکتب نواخته شد
زمان 1395/01/04
مکان لیسه عالی معرفت
برگزار کننده موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

لیسه عالی معرفت مطابق به برنامه‌های وزارت معارف کشور سال جدید تعلیمی خویش را رسما آغاز کرد. برنامه زنگ مکتب لیسه عالی معرفت با برنامه ویژه همراه بود. آغاز برنامه همراه بود با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید. گرداننده از رییس موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت دعوت کرد تا برنامه‌های موسسه را به دانش‌آموزان ارایه کند.

محمدحسین سرآمد رییس موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت ضمن تبریکی سال جدید به دانش‌آموزان، افزود که تلاش ما براینست تا برنامه‌های ده ساله خودرا که در برنامه رویای معرفت بیان کرده‌ایم، هم‌چنان آن را پی‌گیری و زمینه برآورده شدن آن را مساعد سازیم. سرآمد افزود که ایجاد شبکه‌‌ای از مکاتب معرفت در ده ولایت و دانشگاه‌ معرفت از جمله برنامه‌هایست که در اولویت کار ما قرار دارد.

محمدرضا فرامرز مدیر لیسه عالی معرفت با نواختن زنگ مکتب، تشکیلات جدید و برنامه‌های را که لیسه عالی معرفت برای سال آینده در نظر گرفته برای دانش‌آموزان به شکل فشرده صحبت کرد. در این برنامه تمام دانش‌آموزان دختر و پسر از برنامه‌های قبل ازظهر وبعدازظهر باهم یکجا صف کشیده بودند.گروه سرود و موسیقی لیسه عالی معرفت اجرای زیبا داشتند. دیپارتمنت موسیقی سرودی را تحت عنوان«زنگ مکتب» اجرا کردند که با استقبال گرم دانش‌آموزان، استادان و اولیای دانش‌آموزان که دراین برنامه اشتراک کرده بودند، همراه بود.

شورای دانش‌آموزان لیسه عالی معرفت نیز در این برنامه اعضای هیئات اداری خودرا به داتش‌آموزان معرفی و از تمام دانش‌آموزان دعوت کرد که با عضویت گرفتن به شورای دانش‌آموزان می‌توانند در برنامه‌های مختلف شورا سهم بگیرند. شورای دانش‌آموزان با شعار «سهم‌گیری، ظرفیت سازی ونوآوری» برنامه‌های سال جدید تعلیمی شان را به معرفی گرفت.


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page