مردشجاع برای زنان می‌ایستد!

مردشجاع برای زنان می‌ایستد!
زمان 1394/07/23
مکان کابل، افغانستان
برگزار کننده موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، به ادامه‌ی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی خود امرزو ۲۳/ ۷/ ۱۳۹۴خ از برنامه‌ی سازمان UN Women در کم‍پاین (he for she)استقبال کرد. این کمپاین که یک کمپاین جهانی است، در سال ۲۰۱۴ از طرف سازمان ملل به منظور حمایت از حقوق زنان راه اندازی شد.
لیسه عالی معرفت با حمایت موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، یگانه نهاد آموزشی در سطح کشور است که از این کمپاین حمایت و به صورت بسیار شگفت انگیز از این برنام استقبال کرد. این برنامه که در تالا لیسه عالی معرفت به حمایت موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، برگزار شده بود، اغلب از آموزگاران این لیسه، کارمندان موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، هیأت اداری لیسه معرفت، دانشجویان، فرهنگی‌ها،‌ دانش آموزان و برخی از اولیای آنان نیز حضور داشتند.
این برانامه با تلاوتی از آیات کلام الله مجید آغاز شد و باپوشیدن لیاسی با مارک he for she ادامه پیدا کرد. هدف از برگزاری این برنامه کمپاین منع خشونت علیه زنان و رعایت حقوق انسانی آنان عنوان شد.
در قدم نخست، قیام امیری به نمایندگی از دفتر(خط مدیا) به ایراد سخن پرداخت واین برنامه را معرفی کرد. وی با اشاره به دیدگاه سنتی‌ای که در کشور وجود دارد، گفت: دیدگاه سنتی نسبت به زنان در گذشته‌ها برای کشورما بهای سنگینی را وارد کرده است و امروز زمان آن رسیده است که ما به حمایت از زنان به پا خیزیم و از حقوق آنان دفاع کنیم. وی در ادامه سخنانش گفت: لیسه معرفت نماینده‌ی تغییر است و ما به صورت کلی به سه موضوع مهمی؛ چون: ۱٫ مسوولیت ما، در باره‌ی حقوق زن چیست؟ ۲٫ باورمند بودن به حقوق انسانی زن ۳٫ تشویق و ترغیب دیگران به این اصل مهم. وی همچنان علاوه کرده که این تغییر را باید از خود شروع کنیم. هم چنان او افزود که ما با لیسه معرفت همکاری دوام دار خواهیم داشت.
در بخش دیگر برنامه، استاد عزیز رویش مشاور آموزشی موسسه ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، به سخنرانی پرداخت که به این سه اصل مهم اشاره کرد: تک فردی، عامل ممانعت برای رشد زنان، پیش فرض‌های تغییر در جامعه.
وی با توضیح سه مطلب یاد شده، گفت: زن در سیمای خواهر، مادر و خانم در خانواده‌ی مان جلوه می‌کند و بسیار بی‌منطقی است که زنان از سوی مردان مورد آزار قرار بگیرند. وی گفت هر گونه بد رفتاری در مقابل زنان، بدرفتاری در مقابل مادر، خواهر و خانم خود ما است و باید ما این موضوع را به یک ارزش در ذهن مان نهادینه بسازیم که در کوچه و بازار هر گونه رفتار ناشایستی از ما سرمی‌زند، در مقابل خانواده‌و فامیل ما است و فقط فرق در این است که ما جای خود را بدل می‌کنیم و آن زن که ما در مقابل او رفتار ناشایست داشتیم کسی نیست جز مادر، خواهر و خانم خودما.
وی در ادامه‌ی سخنانش راه حل این معضل را ایجاد تغییر در نگاه آدم ها عنوان کرد و گفت: ما تلاش کنیم نگاه آدم ها را نسبت به زن تغییر دهیم و یک نگاه انسانی نسبت زن در تفکر و اندیشه مردان ایجاد کنیم. اوگفت معرفت همواره تلاش کرده است که این تغییر نگاه را خلق کند و در طول ۱۳سالی که گذشت دست آورد خوبی در این راستا داشته است. وی همچنان افزود که تلاش لیسه معرفت بوده است که امروز آموزش دختران در خانواده‌ها به یک موضوع عادی از ضروریات خانواده تبدیل شده است. وی با اشاره به اهمیت این مسأله افزود که زنان می‌توانند تغییر را در جامعه ایجاد کنند و نیز گفت: انسان یعنی زن، یعنی مرد و هر حقی که ما برای انسان قایل می‌شویم، برای زن نیز باید قایل شویم.
استاد عزیز رویش در بخش دیگری از سخنان خود افزود که انسان خلیفه خداوند در روی زمین است و صفات خداگونگی در وجود او مهم‌ترین اصل در این بحث است. ما برای صفات خداگونگی لازم است از زن که در سیمای مادر، خواهر و خانم جلوه می‌کند، بیاموزیم که این صفات چیست؟ مادر کینه توزانه باما رفتار نمی‌کند، مادر خشونت و دشنام نمی‌دهد ومادر انتقام جویی نمی کند، پس صفات خداوند در وجود زند متبلور می‌شود؛ پس لازم است ما از زن یاد بگیریم که چگونه خلیفه خدا در روی زمین باشیم.
وی در ادامه‌ی سخنانش افزود که ما بایداین تغییر را اول از خود شروع کنیم و بعد دیگران را به این موضوغ ترغیب کنیم. وی هم‌چنان از صداقت خودش در رابطه به این موضوع یاد کرد و برخوردش را در مورد نامزادی فریده رویش، مصداق سخنانش قرار داد و از همه خواست تا آن را الگوی برخوردشان با زنان قرار داهند.
در ادامه‌ی این برنامه دوتن از حاضرین یکی بازمحمد آموزگار مسوول تعلیم و تربیه کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگری علی پارسا رییس موسسه رنگین کمان از برخورد و نوع تفکرشان نسبت به زن به صورت خاطره یاد کردند که سخنان آن‌ها برای حاضرین الهام بخش بود.
بخش دیگر این برنامه خوانش یک مقاله توسط طاهره یکی از دانش آموزان لیسه عالی معرفت بود که بیان گر دیدگاه و نابسامانی اجتماعی در برابر زنان بود. طاهر در مقاله خود تغییر را نتیجه آموزش خواند و ا زهمه خواست برای ایجاد یک تغییر باید از آموزش شروع کنیم.
در اخیر خانم صادقی، گرداننده‌ی این برنامه،‌ از همه حاضرین خواست تا وبسایت این کمپاین(www.heforshe.org ) را باز کنند و در آن عضویت حاصل کنند. ‌


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page