گفتمان توان‌مندسازی زنان

گفتمان توان‌مندسازی زنان
زمان 1396/02/07
مکان لیسه عالی معرفت
برگزار کننده امیریکن کنسل

توضیحات:

روز پنجشنبه، ۷/۲/۱۳۹۶، برنامه‌ای تحت عنوان “توانمند سازی زنان” در لیسه عالی معرفت برگزار شد. این برنامه که به همت مرتضی ابراهیمی – دانش‌آموز فارغ شده از لیسه عالی معرفت و ظریفه ادبیا برگزار شده بود روی عامل‌های نا برابری جنسیتی در جامعه، بحث و تبادل نظر شد.

تمنا جهش، خبرنگار و فعال حقوق زن، خشونت در خانواده‌ها را یک عامل ناخود آگاه می‌داند و به این باور است که خشونت در خانواده در نهاد آدم‌های خانواده به صورت متعارف، جز فرهنگ مردم این جامعه شده است. خانم جهش، اما از سویی، نقش مردان در پیشرفت زنان را با اهمیت می‌خواند و پیمودن راه موفقیت و مجرای نابودی خشونت‌ها و تبعیض‌های منفی را منوط به همکاری مردان با زنان می‌داند.

استاد عزیز رویش، با نگاه ویژه به مفهوم انسانیت، ارج گزاری به ارزش‌های انسانی را نقطه‌ی عطف خاتمه دادن  به نا برابری‌های زندگی اجتماعی می‌داند و خاطر نشان می‌سازد: برجسته شدن مفهومی به نام انسان خیلی مهم است و همچنان تاکید می‌کند که نا برابری جنسیتی، زیر سوال بردن مفهوم انسان و انسانیت است. در ادامه آقای رویش، هدف از تعلیم دادن زنان را با مقصد مدنی ساختن جامعه عنوان می‌کند و می‌گوید: ما تعلیم و تحصیل را برای زنان به این خاطر قایل می‌شویم که زنان بر علاوه آگاه شدن از ارزش‌های زندگی انسانی، به عنوان نیروی کارا در مدنی شدن جامعه نقش ارزنده ایفا کنند. آقای رویش اضافه می‌کند: حضور زنان یک نگاه مستقل و جدید در فرهنگ جامعه است. بدون زنان در جامعه، یک نگاه یک سویه تشکیل می‌شود و این به نفع جامعه‌ی سالم با زندگی انسانی نیست.

آقای رویش نابرابری جنسیتی را برخواسته از باورهای مرد سالارانه در جامعه و خانواده می‌داند و تاکید دارد که برای سالم ساختن جامعه و برجسته شدن مفهوم انسانیت باید خانواده‌ها در اصول رفتاری شان تغییر بیاورند و با دید انسانی با دو جنس زن و مرد نگاه کنند. ایشان می‌افزاید: هرگاه یک پسر در بیرون از خانه برای خودش اجازه‌ی مزاحمت به یک دختر خانم را می‌دهد، در قدم اول، این برخورد نشانگر وضعیت رفتاری و اخلاقی در خانواده همان آدم است، زیرا اگر نگاه‌ها در خانواده‌ی ایشان انسانی باشد، مزاحمت کردن در بیرون برای شان یک امر قابل اجرا و یا پسندیده نیست.

میترا الکوزی، هماهنگ کننده‌ی برنامه‌های امریکن کنسل و یکی دیگر از اشتراک کننده‌های این برنامه، تساوی جنسیتی را دادن حقوق و چانس‌های مساوی برای خانم‌ها و آقایان بیان می‌کند و به این باور است که ایجاد زمینه‌های برابر برای خانم‌ها و آقایان، زمینه‌ی رشد و سهم‌گیری زنان در جامعه را فراهم می‌کند. وی برای پیشرفت زنان و از بین بردن تبعیض جنسیتی، رشد مهارت‌های شخصی، از بین بردن موانع پیشرفت برای زنان را مهم و ارزنده عنوان می‌کند.

داکتر احمد سرمست، مسوول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، نیز یکی دیگر از اشتراک کننده‌های برنامه‌ی توانمند سازی زنان بود. ایشان برای از بین بردن تبعیض‌های جنسیتی، نقش خانواده را برجسته می‌داند. آقای سرمست خاطر نشان می‌کند که باید اول از خود و خانواده‌ی خود شروع کنیم. در ادامه، ایشان باورهای موجود در رابطه به زنان را مورد نقد قرار داد و بیان داشت: “آیا ما حاضریم از گرفتن نام مادر، خواهر، خانم و… در یک جمع بزرگ نشرمیم؟” وی اضافه می‌کند که هرگاه ما در برداشتن نخستین قدم‌ها موفق بودیم، می‌توانیم زنان را هم به عنوان نیروی کارا و مستعد در کنار خود قبول کنیم. آقای سرمست نقش مردان در پیشرفت زنان را مهم ارزیابی می‌کند و ابراز می‌دارد: اگر مردان ما با زنان همکاری نکنند، ما نمی‌توانیم یک جامعه‌ی بدون تبعیض و بدون نابرابری جنسیتی داشته باشیم.

این در حالیست که مفهوم تساوی جنسیتی بیشتر از آنکه کاربردی و موثر بوده باشد، در حال حاضر به یک بحث کلیشه‌ای و یک جریان پروژه‌ای تبدیل شده است. همچنانکه در طول چندین سال اخیر برنامه‌های گسترده در بخش از بین بردن تبعیض‌های جنسیتی در جامعه‌ی افغانستان برگزار شده است؛ اما تا کنون شاهد کاهش آمار خشونت‌ها نبودیم.

احمدعلی حسنی

 


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page