نتیجه‌ی بررسی امتحانات سالانه اعلان شد

نتیجه‌ی بررسی امتحانات سالانه اعلان شد
زمان 2019/01/10
مکان لیسه‌ی عالی معرفت
برگزار کننده موسسه‌ِی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

۲۰ جدی ۱۳۹۷ معاونت آموزشی و بورد ارزشیابی لیسه‌ی عالی معرفت، نتیجه‌ی بررسی امتحانات سالانه را در جمع استادان دیپارتمنت‌های هفت‌گانه لیسه‌ی عالی معرفت اعلان کردند.

ذبیح‌الله مدبر معاون آموزشی لیسه‌ی عالی معرفت هدف از اعلان نتیجه‌ی بررسی امتحانات سالانه را ارزیابی یک دور آموزشی در معرفت عنوان کرد و خاطر نشان ساخت که با اعلان نتیجه‌ی این بررسی، میزان موفقیت، چالش‌ها و افت کاری نسبت به دوره‌های قبل در یک دور کاری در لیسه سنجش می‌شود و با این ارزیابی چالش‌های که باعث افت شده‌است، شناسایی شده و برای دوره‌های بعدی جهت رفع مشکلات از آن استفاده می‌شود.

آقای مدبر ضمن اینکه تغییر در روند پذیرش دانش‌آموزان بر اساس فیصله‌ی جدید هیات مدیره را خاطر نشان ساخت، گفت که در سال آموزشیِ پیش‌رو معلمان با مصروفیت‌های بیش‌تر کاری روبه‌رو خواهند بود. ایشان دلیل مصروفیت بیش‌تر را تنقیض در بست معلمی یادآور شد و اضافه کرد: در سال پیش‌رو با وجودی که شماری از دانش‌آموزان به خاطر پوره نکردن معیار ثبت نام نمی‌شوند، برنامه‌های جدید آموزشی مصروفیت معلمان را اضافه‌تر از سال‌های گذشته خواهد کرد. هم‌چنان ایشان یادآور شد که چالش‌های که در بررسی نتایج امتحانات سالانه شناسایی شده‌است، دیپاتمنت‌های هفت‌گانه آن را محور بحث شان قرار دهند و برای بیرون‌رفت از مشکلات، راه‌ حل‌های مناسب ارایه کنند.

در این بررسی نتیجه‌ی مقایسه میان صنف‌ها، پایه‌ها و دوره‌ها در بخش دانش‌آموزان، هم‌چنان تشخیص درصدی میزان موفقیت دانش‌آموزان، مقایسه درصدی نمرات سال آموزشی ۱۳۹۶ با سال آموزشی ۱۳۹۷، مقایسه‌ی معلمان و دیپارتمنت‌ها و نتیجه‌ی بررسی مجدد برگه‌های امتحانات توسط بورد ارزش‌یابی، ارایه شد. طبق این بررسی به صورت عموم دوره‌ی اصول صنفی نسبت به سال گذشته پیش‌رفت کرده‌است؛ اما دوره‌های دیگر نسبت به سال گذشته با افت اندک تحصیلی سال آموزشی را به پایان رسانده‌اند. هم‌چنان در مقایسه‌ بین دخترها و پسرها در دوره‌ی ابتدایی و متوسطه، دخترها با کسب امتیاز بالاتر نسبت به پسرها، به صنف‌های بالاتر ارتقا کردند. در دوره‌ی لیسه تفاوت اندکی میان دخترها و پسرها وجود دارد که تفاوت میزان امتیاز دخترها نسبت به پسرها در این دوره نزدیک به یک درصد است ولی در یک نظرسنجی کلی، میزان موفقت دانش‌آموزان، در سال آموزشی ۱۳۹۶ نسبت به سال آموزشی ۱۳۹۷ بالاتر است.

طبق فیصله‌ی جدید، جهت بهبود وضع درسی و رشد تحصیلی دانش‌آموزان، لیسه‌ی عالی معرفت، اگر دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی نتوانند ۶۰ درصد نمرات و دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه و لیسه ۶۵ درصد نمرات را کسب کنند، برای سال بعدی ثبت نام نخواهند شد.

احمدعلی حسنی


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page