اعلان نتایج در معرفت پایان یافت

اعلان نتایج در معرفت پایان یافت
زمان 1397/06/08
مکان لیسه‌ی عالی معرفت
برگزار کننده موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

 اعلان نتایج امتحانات چهارونیم‌ماهه در لیسه‌ی عالی معرفت پایان یافت. این مراسم که در برنامه‌های جداگانه برای دوره‌های اصول صنفی، ابتدایی، متوسطه و لیسه برگزار شده‌بود، سرانجام روز پنج‌شنبه ۸ سنبله، با تقدیر از اول‌نمره‌های عمومی، اول‌نمره‌ها، دوم‌نمره‌ها و سوم‌نمره‌های صنف‌ها، در ایدیتوریم فرانسیس دوسوزا به پایان رسید.

انور آسایی مدیر لیسه‌ی عالی معرفت، در جریان صحبت‌هایش، ضمن تبریکی به دانش‌آموزانی که مقام اول، دوم و سوم را به دست آوردند، برای دیگر دانش‌آموزان خاطر نشان ساخت که کسب نمره‌ی پایین به هیچ عنوان باعث عقب‌ماندگی دانش‌آموزان نمی‌شود، بل دانش‌آموزانی که نتیجه‌ی قناعت بخش از امتحانات چهارونیم‌ماهه‌ی ۹۷ به دست نیاوردند، باید دلیل آن را در خود جست‌وجو کنند؛ زیرا به باور ایشان “شکست پل پیروزی است” و باعث می‌شود، برای رسیدن به موفقیت بیشتر از قبل تلاش کنند.

استاد عزیز رویش در آخرین روز اعلان نتایج، از داشتن رویا برای زندگی صحبت کرد و اظهار داشت: رویا خواست است؛ اما هر خواستی رویا نیست. به گفته‌ی ایشان رویا باید قابل تحقق و مقعول باشد. ایشان اضافه می‌کند که رویا وقتی قابل تحقق است که، فقط با امکاناتی در اختیار داریم، با آن‌ها به خواست خود برسیم و به گفته‌ی ایشان رویا از سببی معقول است که نیتجه‌ی که ما از آن به دست می‌آوریم و یا به جوابی که می‌رسیم با ارزش و با اهمیت باشد. استاد رویش تاکید می‌کند که ما بیش از هر زمانی به رویا نیازمندیم. به گفته‌ی ایشان سرنوشت یک ملت زمانی رو به به نابودی است که رویا را از آن ملت سلب کنند. ایشان با توجه به حوادث اخیر و از بین رفتن چهره‌های نوین معارف در مرکز آموزشی موعود، وضعیت فعلی را نشانه‌ای از کوچک شدن رویا توصیف کرد و خاطر نشان ساخت که هرگاه در دست‌گاه‌های گوناگون افراد دارای رویاهای کوچک بود، به آدم‌های متبذل، رشوت‌خور، ریاکار، خدازده و… تبدیل می‌شوند

تفاوتی که امسال با سال‌ گذشته است این است که تعداد اول نمره‌های عمومی بیشتر از سال گذشته است. در دوره‌ی اصول صنفی، اول‌نمره‌های عمومی بیش از صد نفر استند. در دوره‌ی ابتدایی حدود هفت دانش‌آموز موفق شده‌اند که به مقام اول‌نمره‌گیٍ عمومی برسند. اسما فرزند محمدآصف از صنف چهارم ب دختران، خدیجه فرزند محمدابراهیم از صنف پنجم الف دختران، تمنا فرزند گل‌آغا از صنف پنجم ب دختران، فرشته فرزند رحمت‌الله از صنف ششم الف دختران، فرشته فرزند محمداسحاق از صنف ششم ج دختران، نیلا فرزند خداداد از صنف ششم ج دختران و مجتبا فرزند محمدآصف از صنف ششم الف پسران، استند که با کسب صددرصد نمره‌ی کامل موفق شده‌اند در امتحانات چهارونیم‌ماهه اول نمره‌ی عمومی مکتب شوند.

در دوره‌ی متوسطه هم‌چنان به تعداد هفت دانش‌آموز موفق شده‌اند با کسب صددرصد نمره‌ی کامل به عنوان اول‌نمره‌های عمومی مکتب معرفی شوند. پروانه فرزند علی‌مدد از صنف هفتم ب دختران، یلدا فرزند محمدعلی از صنف هشتم الف دختران، الهه فرزند علی‌خان از صنف نهم الف دختران، معصومه فرزند محمدامان از صنف نهم ب دختران، آرزو فرزند علی‌مدد از صنف نهم ج دختران، قایم فرزند غلام‌سخی از صنف نهم دال پسران و محمد فرزند علی‌باز از صنف نهم الف پسران دانش‌آموزانی استند که توسط نادر سعدی، آمر بورد ارزش‌یابی و امتحانات، به عنوان اول نمره‌های عمومی دوره‌ی متوسطه‌ی لیسه‌ی عالی معرفت معرفی شدند.

در دوره‌ی لیسه دو دانش‌آموز از صنف‌های دوازدهم پسران موفق به کسب صددرصد نمره‌ی کامل شدند و به عنوان اول نمره‌های عمومی دوره‌ی لیسه معرفی شدند. حیات‌الله فرزند محمدالله از دوازدهم ب پسران و الطاف فرزند غلام‌یحیا از صنف دوازدهم ج پسران دانش‌آموزان اول‌نمره‌ی عمومی اعلان شدند که در تمام مضمون‌ها در امتحانات چهارونیم‌‍ماهه نمره‌ی پوره کسب کرده‌اند.

قابل یادآوری است که شماری از این دانش‌آموزان در سال گذشته نیز موفق شده‌بودند، مقام اول‌نمره‌ی عمومی را به دست آورند که از آن جمله می‌توان از الطاف فرزند غلام‌یحیا و حیات‌الله فرزند محمدالله در دور لیسه، معصومه فرزند محمدامان و الهه فرزند علی‌خان در دور متوسطه و فرشته رحمت‌الله در دور ابتدایی نام برد.

صنف‌های برتر لیسه‌ی عالی معرفت

در حاشیه‌ی برنامه‌های اعلان نتایج، صنف‌های برتر نیز معرفی شدند. آصف مهاجر معاون پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت، ضمن تبریکی به دانش‌آموزان اول، دوم و سوم نمره، ایشان هم‌چنان تاکید کرد که اگر تعدادی از دانش‌آموزان نمره‌ی قناعت‌بخش از امتحانات چهارونیم‌ماهه کسب نکرده‌اند، ناامید نباشد، بل بیش‌تر از گذشته تلاش کنند تا حداقل در جمع سه دانش‌آموز ممتاز در صنف خود قرار بگیرد.

آقای مهاجر یادآور شد که اعلان صنف‌های برتر در دوره‌های مختلف به هدف تشویق دانش‌آموزان جهت رسیدگی به امور بهداشتی، نظم و آراستگی در صنف‌ها اعلان می‌شود که همه‌ساله در دو دور، بعد از بررسی گروه پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت در مناسبت‌های ویژه، صنف‌های که بالاترین نمره را از سوی اعضای گروه پرورشی دریافت کرده‌باشند به عنوان صنف برتر معرفی می‌شود و تقدیرنامه‌ی تشویقی از سوی معاونت پرورشی دریافت می‌کنند.

در دوره‌ی اصول صنفی، در پایه‌ی اول، صنف اول الف و اول ز، در پایه‌ی دوم، صنف دوم دال، در پایه‌ی سوم، صنف سوم ز، به عنوان بهترین صنف‌ها معرفی شدند.

در دوره‌ی ابتدایی، صنف چهارم ج دخترها، صنف پنجم ب دخترها، ششم ب دخترها، صنف ششم الف پسرها، صنف پنجم دال پسرها و صنف چهارم ج پسرها، صنف‌های برتر شناخته شده‌اند و از سوی معاونت پرورشی تقدیرنامه دریافت کردند.

در دوره‌ی متوسطه، صنف‌های هفتم ب دخترها، هشتم ج دخترها، نهم دال و نهم ج دخترها و صنف‌های نهم دال پسرها، هشتم هـ پسرها و هفتم هـ پسرها با کسب بلندترین نمره در ارزیابی‌های گروه پرورشی، به عنوان بهترین صنف‌ها شناخته شدند.

در دور لیسه از بخش دختران، صنف دهم ب دخترها، یازدهم ب دخترها و دوازدهم الف دخترها و در بخش پسرها، صنف‌های دهم الف پسرها، صنف یازدهم ب پسرها و دوازدهم ج پسرها از سوی معاون پرورشی به عنوان بهترین صنف‌ها لقب گرفتند.

آقای مهاجر یادآور شد که وضعیت نظم و بهداشت در شماری از صنف‌های درسی قناعت‌بخش است. ایشان اضافه کرد که بعد از چهارونیم‌ماه نخست، بررسی‌های دوباره از صنف‌ها هم‌چنان آغاز می‌شود و در ختم سال دوباره صنف‌های برتر معرفی خواهند شد.

بهترین صنف‌ها توسط امتیازی که در طول چهار ونیم‌ماه از سوی گروه پرورشی از وضعیت نظم، بهداشت و آراستگی صنف به دانش‌آموزان صنف‌ها داده می‌شود، انتخاب می‌شوند. هرگاه مجموع این امتیازها در یک صنف نسبت به دیگر صنف‌ها بلندتر شد، همان صنف به عنوان بهترین صنف معرفی می‌شود.

 


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page