انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی برگزار شد

انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی برگزار شد
زمان 1397/07/17
مکان لیسه‌ی عالی معرفت
برگزار کننده موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

پنج‌شنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۷ انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی لیسه‌ی عالی معرفت برای سال ۱۳۹۸ برگزار شد. نتیجه‌ی این انتخابات بعد از شمارش آرا در حضور ناظران نامزدان ریاست شورا، توسط مراجع مسوول اعلان شد و رییسان شورای دانش‌آموزی برای سال ۱۳۹۸ در بخش دخترها و پسرها مشخص شدند.

در این انتخابات سه تکت انتخاباتی از بخش دخترها و سه تکت انتخاباتی از بخش پسرها برای ریاست شورای دانش‌آموزی سال ۱۳۹۸ نام‌زد شده‌بودند. از بخش دخترها معصومه احمدی با یک معاون و یک منشی، مارینا مصلح با یک معاون و یک منشی و بهاره سلطانی با یک معاون و یک منشی برای رسیدن به ریاست شورای دانش‌آموزی سال ۱۳۹۸ با هم رقابت کردند. از بخش پسرها حسیب‌الله بنایی با یک معاون و یک منشی، سردار حسین یوسفی با یک معاون و یک منشی و احمدسهیل عطایی با یک معاون و یک منشی در بخش پسرها با هم به رقابت پرداختند.

در انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی، تمامی دانش‌آموزان -از صنف‌های اول تا صنف‌های دوازدهم- می‌توانند جهت انتخاب کردن رییس شورای دانش‌آموزی، از حق رای خود استفاده کنند. در انتخابات ریاست شورای دانش‌آموزی، پسرها می‌توانند برای نامزدهای ریاست شورا در بخش پسرها رای دهند و دخترها هم‌چنان می‌توانند برای نامزدهای بخش دخترها رای دهند.

در بخش دخترها معصومه احمدی با کسب ۳۷۶-سه صد و هفتاد و شش- رای با انتخاب دانش‌آموزان دختر لیسه‌ی عالی معرفت به عنوان رییس شورای دانش‌آموزی در بخش دخترها انتخاب شد و از بخش پسرها حسیب‌الله بنایی با به دست آوردن ۳۸۵-سه صد و هشتاد و پنج- رای توانست به ریاست شورای دانش‌آموزی در بخش پسرها برسد.

از میان نامزدان ریاست شورای دانش‌آموزی در بخش پسرها، احمدسهیل عطایی با به دست آوردن ۳۴۲ رای دوم و سردار حسین یوسفی با به دست آوردن ۳۳۲ رای سوم شدند. در بخش پسرها مجموعن ۳۴ رای باطل اعلان شد و رای سفید در این بخش وجود نداشت. در بخش دخترها بهاره سلطانی با به دست آوردن ۲۴۸ رای دوم شد و مارینا مصلح با کسب ۲۰۹ رای نفر سوم اعلان شد. در بخش دخترها در مجموع ۱۹ رای باطل شناخته شد و ۴ رای سفید استعمال شده بود.

گفتنی‌ست که ریاست شورای دانش‌آموزی ۱۳۹۷ چندی بعد به صورت رسمی مسوولیت ریاست شورای دانش‌آموزی را به برندگان انتخابات ۱۳۹۸ خواهند سپرد که بعد از معرفی رییسان جدید، آنان تیم کاری شان را برای سال آینده تشکیل خواهند داد.

 


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page