نتیجه‌ی بررسی امتحانات سالانه اعلان شد

نتیجه‌ی بررسی امتحانات سالانه اعلان شد
زمان 1398/10/18
مکان لیسه‌ی عالی معرفت
برگزار کننده موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

چهارشنبه، ۱۸ جدی ۱۳۹۸ معاونت آموزشی به همکاری بورد ارزشیابی، نتیجه‌ی بررسی امتحانات سالانه‌ در لیسه‌ی عالی معرفت را اعلان کرد. بورد ارزشیابی بعد از هر امتحان عمومی به بررسی امتحانات می‌پردازد که بر اساس آن میزان پیش‌رفت و افت تحصیلی دانش‌آموزان و تحلیل وضعیت از فعالیت‌های آموزشی در لیسه‌ی عالی معرفت سنجش می‌شود.

در بررسی امتحانات سالانه‌ی ۹۸، میزان رشد آموزشی یک درصد افزایش را نشان می‌دهد که طبق آن سال گذشته با وجود تفاوت در کمیت دانش‌آموزان یک درصد پایین‌تر بوده‌است. در بررسی‌های ام‌سال در پایه‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم در بخش دختران و پسران نسبت به سال گذشته پیش‌رفت را نشان می‌دهد؛ اما در پایه‌ی هفتم بالاترین رقم افت آموزشی بر اساس درصدی کامیاب و ناکام و نمره‌های بالا به مشاهده می‌رسد. گفتنی‌ست که این بررسی‌ها نظر یک‌سال ارتقای صنف صورت می‌گیرد که بر اساس آن، به  طور نمونه، صنف هفتم پارسال با صنف هفتم ام‌سال مقایسه می‌شوند.

در بررسی‌های سالانه‌ی ام‌سال دختران دوره‌ی لیسه نسبت به پسران دوره‌ی لیسه سه درصد پیش‌رفت داشته‌اند؛ اما به گفته‌ی آقای مدبر، ام‌سال میزان درصدی کامیاب‌ها با نمره‌های ممتاز در پایه‌ی اول نسبت به سال گذشته کم‌تر بوده‌است.

در بررسی‌های امتحانات عمومی ام‌سال، میزان افت و پیش‌رفت کاری استادان در سه‌سال اخیر نیز در فهرست بررسی‌ها قرار داشت که طبق آن هر معلم باتوجه به فعالیت‌های سه‌ساله‌اش در معرفت مورد بازبینی قرار گرفته‌است. آقای مدبر یادآور شد که “این بررسی‌ها با توجه به شایستگی و تعهد استادان به ما نشان می‌دهد که چه اندازه ما توانسته‌ایم شایستگی و تعهد را در معرفت هم‌سان ساخته و معلمان برتر خود را شناسایی کنیم.” آقای مدبر اضافه کرد که افت و یا پیش‌رفت کاری استادان دلیل‌های گوناگونی دارد که ممکن است در سال‌های نخست تعهد شماری از استادان بیش‌تر بوده‌است و همراه با کسب شایستگی، از میزان تعهد آنان کاسته شده و یا برعکس تعهد و شایستگی استادان هم‌سان شده‌باشد.

بورد ارزشیابی به همکاری معاونت آموزشی، از مقایسه‌ی پیش‌رفت یا افت تحصیلی سال گذشته با ام‌سال میان پایه‌های مشخص در هر سال تا مقایسه‌ی دیپارتمنت‌ها بر اساس بیش‌ترین و کم‌ترین کامیاب و ناکام در مضمون‌های مشخص، ام‌سال به مقایسه‌ی دوساله‌ی دیپارتمنت‌ها نیز پرداخته‌است. هم‌چنان در این میان، شماری از پارچه‌های امتحانی به صورت نمونه از هر دیپارتمنت نیز بررسی شده‌است که مطابق معیار بورد ارزشیابی به میزان دقت در نمره‌دهی پارچه‌ها برای هر استاد امتیاز نمره در نظر گرفته شده‌است.

آقای مدبر در اخیر گفت که سوالاتی جهت تامل و تحلیل درست وضعیت به دیپارتمنت‌ها ارسال می‌شود که طبق آن در میان هر دیپارتمنت توسط استادان بحث صورت گیرد که به گفته‌ی وی، براساس نتیجه‌ی به‌دست آمده یک گزارش از تحلیل وضعیت، به ریاست اجرایی موسسه و سپس به هیات مدیره ارسال می‌شود.

هم‌چنان انور آسایی مدیر لیسه‌ی عالی معرفت از زحمت‌ها و تلاش‌های معاونت آموزشی و بورد ازرشیابی سپاس‌گزاری کرد و خاطر نشان ساخت که جهت تسهیل در روند کاری و پایین آوردن ضریب خطا در محاسبات امتحانی، قرار است تا سال آینده تمامی نمرات درج دیتابیس شود.

احمدعلی حسنی


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page