زنگ مکتب در لیسه‌ی عالی معرفت نواخته شد

زنگ مکتب در لیسه‌ی عالی معرفت نواخته شد
زمان 1397/01/06
مکان لیسه‌ی عالی معرفت
برگزار کننده موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت

توضیحات:

صبح دوشنبه ۶/۱/۱۳۹۷ زنگ مکتب در لیسه‌ی عالی معرفت، توسط مدیر این لیسه به صدا درامد.

برنامه‌ی زنگ مکتب که همه‌ساله از سوی شورای دانش‌آموزی معرفت برگزار می‌شود، امسال نیز با شعار “آموزش خلاق و آینده‌نگری” زنگ مکتب در لیسه‌ی عالی معرفت را به صدا درآورد. همچنان زنگ مکتب ۹۷ با اجرای ترانه‌ی “زنگ مکتب” و خوانش مقاله از سوی دانش‌آموزان همراه بود.

انور آسایی مدیر لیسه‌ی عالی معرفت، ضمن تبریگ گفتن سال نو آموزشی به دانش‌آموزان، از کسب مقام نخست معرفت در میان تمام مکتب‌های خصوصی از سوی ریاست جمهوری خبر داد. آقای آسایی گفت: قبل از اینکه صحبت‌هایم را آغاز کنم، می‌خواهم به شما خوش‌خبری کسب مقام بهترین لیسه‌ی خصوصی در افغانستان از سوی ریاست جمهوری را بدهم. آقای آسایی افزود: قرار است مدال خوش‌رنگ ریاست جمهوری به لیسه‌ی عالی معرفت اهدا شود. ایشان یادآور شد که این موضوع در لیسه‌ی امانی در روز “زنگ معارف” از سوی رییس جمهوری بیان شده است. آقای آسایی ضمن این خوش‌خبری برای خانواده‌ی معرفت، برای همه آرزوی موفقیت کرد و سال پیش رو را سال دستاوردهای بیشتر برای خانواده‌ی معرفت خواند.

محمدحسین سرامد رییس اجرایی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، نیز سال آموزشی ۱۳۹۷ را سال تحقق اندیشه‌ی انتقادی با آموزش خلاق در معرفت عنوان کرد و از دانش‌آموزان خواست که جهت رسیدن و بارور کردن اندیشه‌ی انتقادی باید از استادان شان همواره سوال بپرسند و از طریق سوال به دستاوردهای مهم فکری برسند. ایشان سال پیش رو را سال آموزش خلاق عنوان کرد و ضمن اشاره به کسب مقام بهترین مکتب خصوصی از سوی ریاست جمهوری یادآور شد: اگر قرارباشد که این موفقیت را در سال ۹۷ تکرار کنیم، باید از تلاش های یکایک خود حمایت بکنیم. آقای سرامد سال پیش رو را سال آغاز آموزش خلاق و آینده‌نگری عنوان کرد و خاطرنشان کرد که آموزش خلاق و تفکر انتقادی جز برنامه‌های استراتیژی معرفت قرار دارد که برای سال‌های آینده در نظر گرفته شده‌است. ایشان گفت که آموزش خلاق توان اندیشیدن را به وجود می‌آورد و دانش‌آموز را تنها وابسته‌ی یک سلسله اطلاعاتی که از استادان کسب می‌کند، نمی‌کند. وی افزود: شما در جریان آموزش فقط اطلاعات می آموزید در صورتی‌که هدف ما فقط کسب اطلاعات نیست، بلکه ما می‌خواهیم با تطبیق آموزش خلاق و تفکر انتقادی شما را تبدیل به اندیشمندان با علم و با تفکر مستقل بسازیم. آقای سرامد اظهار کرد که هرگاه هر مساله‌ی علمی برای دانش‎‌آموزان با یک”چرا” همراه بود و با مطرح کردن این چرا به دنبال مستدل کردن مساله‌های علمی شدیم، راه رسیدن به تفکر انتقادی هموار می‌شود.

در برنامه‌ی زنگ مکتب اعضای هیات ادار‌ی شورای دانش‌آموزی معرفت نیز معرفی شد و برای هرکدام آنها از سوی مدیریت مکتب کارت هویت اهدا شد. در شورای دانش‌آموزی معرفت، بخش دختران سمیه شهامت به عنوان رییس، حنیفه عطایی معاون، معصومه احمدی منشی، مهدیه یعقوبی تحلیل‌گر، نادره طلایی پژوهش‌گر، مژگان جمال خزانه‌دار و منیژه فیاضی به عنوان همکار در بخش دختران انتخاب شدند و در بخش پسران، رحمت‌الله پیام به عنوان رییس، میثم مرادی معاون، شیرحسین مرادی تحلیل‌گر، مصطفی کمال مظفری مسوول مالی و قدرت‌جمیل به عنوان پژهش‌گر انتخاب شدند. همچنان ریاست انجمن‌ها به صورت انتخابی صورت می‌گیرد که به گفته‌ی ریاست شورای دانش‌آموزی، رییسان انجمن‌های زیر مجموعه‌ی این شورا در روزهای آینده انتخاب خواهند شد.

احمدعلی حسنی


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page