معلم کیست؟ معلمی چیست؟

معلم کیست؟ معلمی چیست؟

گل‌شاه محسنی، آموزگار اصول صنفی

۱۸ میزان ۱۳۹۸

932 بار


این صفحه را به اشتراک بگذارید:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Print this page

معلمی در اصل تعلیم‌دادن است، چنانچه پروردگار عالم اولین معلم بشریت است. در قرآنکریم آمده است: «بخوان که پروردگارت از همه والاتر است، همان کسی که به وسیله‌ی قلم تعلیم نمود و به انسان آنچه را نمی‌دانست آموخت.» هم‌چنان پیامبران را به هدایت و تعلیم بشریت فرستاد تا معلمین مکتب بشریت باشند.

معلمی شغل نیست، عشق است، علاقه است، هنر است، ایثار و فداکاری‌ست. هر آن‌کسی که معلمی را به عنوان شغل می‌نگرند رهایش کند به خاطری که این عشق است، عشق یعنی سوختن و ساختن.

معلم انسان متعهّد است که با صداقت، خدمت، راهنمایی و ارشاد خود می‌تواند به عنوان عنصری از نظام آموزشی و تحصیلی به مقام انسان ساز، نایل گردد.

معلم باید از این مقام والای خود در تعلیم وتربیت انسان به صورت متعهد و صادق کار بگیرد تا تهداب جامعه که معلم بنا می‌کند در مسیر آبادی، آزادی، و خود باوری شکوفا شود. این عشق باید درکانونی از صداقت و خدمت بی‌منت جامه‌ی عمل بپوشد تا آینده سرشار از شادی و خوشی در انتظار افراد جامعه باشد.

به گفته‌ی ارسطو: «افتخار کسانی که شاگردان را تعلیم می‌دهند، بیش از کسانی است که آن‌ها را به وجود می‌آورند». معلمی یک کار ظریف و بسیار حساس است، به خاطر این که معلم میراث‌دار فرهنگ و جامعه که محصول هر گونه تجربه‌های انسانی است، می‌باشد و در پرتو آن گروهی از مردم را به راه و رسم زندگی‌شان هدایت می‌کنند.

معلم سرچشمه‌ای از مهربانی، همدردی، صبر و بردباری است که می‌تواند رسالت بزرگ انبیا را به ثمر برساند.

در آخر باید گفت وظایف وجدانی و عمده‌ی معلم را صداقت، خدمت و راهنمایی واقعی افراد تشکیل می‌دهد. چنانچه معلمان عضوی از نظام آموزشی و نهاد‌های تحصیلی به شمار می‌آیند و وظایف بسیار  سنگین به عهده‌ دارند و از اجرای آن هیچ‌گاهی شانه خالی نمی‌کنند.

 

 


نظر شما چیست؟